Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Registre d'entitats religioses

Inscripció de les entitats religioses catòliques i les no catòliques. Amb aquesta inscripció s'obté la personalitat jurídica civil, que habilita l'entitat inscrita per actuar en el tràfic jurídic civil per així poder dur a terme actes i negocis jurídics, presentar-se davant dels Tribunals, etc, i acollir-se al règim especial que la Llei de Llibertat Religiosa preveu per a aquest tipus d'organitzacions.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Es pot demanar per correu al Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia o bé personalment a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia . Cal  presentar un full de sol·licitud acompanyat de la documentació necessària segons la naturalesa de l'entitat.

Qui ho pot demanar?
  • Les Esglésies, Confessions i Comunitats religioses.
  • Els Ordres, les Congregacions i els Instituts religiosos.
  • Les Entitats associatives religioses constituïdes així a l'ordenament de les Esglésies i Confessions.
  • Les Federacions que engloben les anteriors.
  • Les Fundacions canòniques.
Documentació

Testimoni literal del document de creació degudament autenticat o el document notarial corresponent de fundació o establiment a Espanya.

A més, en cas d'inscripció de fundacions i entitats associatives:

  • En el cas de les fundacions, s'ha de presentar la documentació prevista a l'article 1 del Reial Decret 589/1984, de 8 de febrer, sobre Fundacions religioses de l'Església catòlica.
  • En el cas d'entitats associatives, es requereix també aportar un certificat de finalitats religioses atorgat per l'església o confessió a l'ordenament de les quals s'hagin creat.
On es pot fer?
Dates

L'Administració té un termini de sis mesos (a contar des de la data de la inscripció) per inscriure o denegar la sol·licitud presentada.

Sobre les modificacions l'administració disposa de dos mesos per resoldre.

El silenci administratiu és positiu.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat