Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Repatriaciˇ d'un ciutadÓ espanyol

La repatriació és l'ajuda econòmica per pagar les despeses de retorn a Espanya que rep un ciutadà espanyol resident a l'estranger que ha de tornar-hi i li manquen mitjans econòmics per fer-ho.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

El ciutadà que vol ser repatriat ha d'adreçar-se al consolat espanyol del país on resideix, o bé al consolat espanyol del país més proper. No es pot tramitar des d'Espanya.

Valorada la situació econòmica del ciutadà, el Ministeri d'Afers Exteriors decideix sobre la repatriació.

L'ajut econòmic caldrà ser retornat.

Qui ho pot demanar?

Ciutadans amb la nacionalitat espanyola que ho necessitin.

TambÚ aquells ciutadans que, havent-la perdut, justifiquin que es proposen recuperar-la, segons l'article 26 del Codi civil.

Documentaciˇ

Informe dels serveis socials de l'ajuntament de residència o altre document acreditatiu de la manca de recursos econòmics.

On es pot fer?
Dates

En el moment en que es necessita.

Organisme responsable
  • Administraciˇ General de l'Estat