Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llibre de família

En el llibre de família s'inscriuen el matrimoni, naixements, defuncions, separacions i divorcis.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

  • En el cas de matrimoni ho tramita el mateix funcionari que fa l'expedient matrimonial, civil o canònic. Si és matrimoni canònic, cal presentar el full que dóna la parròquia per fer la inscripció.

 

 

  • Si és per naixement d'un fill, cal fer-lo en el moment de la inscripció del mateix.

 

 

  • En cas de demanar un duplicat, ja sigui per pèrdua, robatori o deteriorament, cal presentar-se davant del Registre Civil i manifestar el fet. S'ha de signar la sol·licitud que proporciona el mateix Registre Civil i presentar declaració de pèrdua o denúncia de robatori segons el cas.

 

 

  • El lliurament és, segons els casos, entre 10 i 15 dies pels matrimonis canònics o duplicats. Per matrimonis civils, s'entrega en el mateix moment en que es fa la inscripció del matrimoni. En el cas de matrimoni a l'Ajuntament el Registre Civil triga 15 dies des del moment que l'Ajuntament fa arribar al Registre les certificacions de matrimoni.

 

 

  • Si el sol·licitant viu fora de Barcelona es pot demanar el llibre de família mitjançant el jutjat del Registre Civil de la localitat on visqui.

Qui ho pot demanar?

Tenen llibre de família les persones que estan casades, o bé les persones que, amb qualsevol estat civil, tenen fills. Cal tenir present que es té llibre de família per cada fill de pares diferents.

Sempre l'ha de recollir la persona interessada.

On es pot fer?
Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  03 / 04 / 2018