Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Registre de partits polítics

Inscripció al Registre del Ministeri de l'Interior d'associacions o partits polítics.

La inscripció és obligatòria per la seva legalització.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

El tràmit pot realitzar-se per correu ordinari o en cas de disposar de Certificat Digital, mitjançant la seu electrònica del Ministeri de l'Interior.

I després...

La resolució serà en el termini de 20 dies, a comptar des de la data de presentació de la documentació completa al Registre de Partits Polítics.

Qui ho pot demanar?

Els promotors han de ser un mínim de tres persones físiques.

Qualsevol persona promotora del partit.

Documentació

Sol·licitud d'inscripció en el registre

Acord de constitució del partit formalitzat mitjançant acta notarial. L'acord ha de contenir:

  • Nom dels promotors: nom, cognoms, dni, domicili, estat civil, professió...
  • Persones que integren els òrgans directius provisionals
  • Domicili social
  • Estatuts
On es pot fer?
Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat