Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Legalitzaciˇ d'associacions de ve´ns

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit. Les associacions s'han d'inscriure en el Registre d'Associacions només a afectes de publicitat.

Legalització d'una associació de veïns de carrers, pot ser d'un o més d'un carrer.

Les associacions de veïns d'escala (comunitat de propietaris) no han de legalitzar a cap registre.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Podeu adreçar-vos al Departament de Justícia amb tota la documentació i les taxes pagades.

 

També es pot realitzar el tràmit per internet a tràves de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat, amb i sense certificat digital.

 

 

I desprÚs...

L'Administració té un termini màxim de resolució de tres mesos, a comptar des de l'endemà del dia en què es rebi tota la documentació ajustada a la normativa d'associacions.

Si l'Administració no respon en aquest termini, s'entendrà que s'ha procedit a la inscripció de l'associació.

Si no es compleixen els requisits legals, en canvi, la persona sol·licitant rebrà, a l'adreça que hagi indicat, un escrit en el qual es detallaran els aspectes que cal rectificar i/o la documentació necessària que ha de presentar perquè es pugui inscriure la constitució de l'associació.
En ambdós casos, s'envia la documentació esmentada per correu certificat a l'adreça facilitada a aquest efecte per la persona sol·licitant.

Qui ho pot demanar?

El/la president/a, el/la secretari/a de l'associaciˇ o persona autoritzada.

Documentaciˇ
  • Imprès de sol·licitud de la legalització a través de la web de la Generalitat, que podeu obtenir clicant el següent enllaç
  • Acta fundacional, original i fotocòpia, signats per tots els socis.
  • Original i dues còpies dels estatuts pels quals s'haurà de regir l'associació.
  • Taxa pagada
On es pot fer?
Preu
    • 57,75 euros

    El pagament de la taxa es pot fer a qualsevol oficina de "La Caixa" o a través dels seus caixers automàtics "Servicaixa".

    El resguard que s'obté després d'haver fet el pagament cal adjuntar-lo al formulari de sol·licitud com a justificant.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  25 / 04 / 2018