Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inclusiˇ de menors a la targeta d'afiliaciˇ de la Seguretat Social

Inclusió com a beneficiaris de menors descendents, fills adoptats, menors de 18 anys en règim d'acolliment familiar o en tràmit d'adopció i orfes absoluts i descendents que han estat titulars de pensió d'orfandat majors de 18 anys a la targeta d'afiliació d'una persona assegurada.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Cal fer la sol·licitud aportant tota la documentació a qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS).

En el cas de menors de 18 anys en règim d'acolliment familiar o en tràmit d'adopció, el primer reconeixement es realitza per 6 mesos i les successives renovacions per 3 mesos fins que l'adopció sigui definitiva.

Qui ho pot demanar?

Persones interesades en incloure els descendents menors a la seva targeta s'afiliació de la Seguretat Social.

Documentaciˇ

Descendents i fills adoptius:

 • Sol·licitud signada pel titular
 • Llibre de família o certificacions del Registre Civil que acreditin el parentiu.

 Menors de 18 anys en règim d'acolliment familiar o en tràmit d'adopció.

 • Sol·licitud signada pel titular
 • Document que acrediti la titularitat de la custòdia del menor o l'inici dels tràmits d'adopció.
 • Llibre de família, certificat de naixement o document que acrediti l'edat del menor.

 Orfes absoluts i descendents més grans de 18 anys:

 • Sol·licitud signada pel titular.
 • Justificant de la pensió d'orfandat.
 • Declaració de dependència econòmica i convivència

 Menors de pares estrangers:

 • Sol·licitud signada pel titular.
 • Llibre de família.
 • Permisos de residència de tota la família o certificats d'empadronament

 

On es pot fer?
Organisme responsable
 • Administraciˇ General de l'Estat
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  20 / 03 / 2019