Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Lliure elecció de centre d'atenció primària, metge de família, pediatre i equip d'atenció primària

A totes les persones usuàries del serveis sanitaris públics els correspon un centre d’atenció primària (CAP) que es determina segons la localització del seu domicili. Per sol·licitar ser atesos per un altre centre,  canviar el metge o el pediatra assignat, o bé comunicar un canvi de domicili, podeu seguir el procediment establert.

Cal saber que, l’assignació d'un EAP per elecció de l'usuari diferent del que li correspon per adreça comporta, però, que l'atenció domiciliaria (urgent i programada), l'atenció continuada i l'atenció social quedin a càrrec de l'EAP que li correspon per assignació territorial. La resta de l'atenció, incloent-hi les proves complementàries i les derivacions a l'atenció especialitzada, queda a càrrec del nou EAP escollit. Cal tenir en compte que, durant un any no es podrà tornar a canviar d’EAP si no és per causes objectives com un canvi de domicili o de lloc de treball.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Per comunicar un canvi de domicili, haureu de presentar al CAP que us correspongui per adreça el volant d'empadronament i triar un EAP dins de les possibilitats horàries del centre. Per saber quin Centre d'Atenció Primària correspon a una zona determinada es pot trucar al telèfon 061 CatSalut Respon.

Per ser a atesos per un altre CAP i/o escollir un EAP diferent, cal que us adreceu al  nou centre on voleu ser atesos. Demaneu el formulari de sol·licitud i lliureu-lo emplenat per triplicat al CAP. Quan presenteu la sol·licitud, el personal del CAP us informarà de tots els canvis en l’organització de la prestació dels serveis i, si és possible, us respondran en el mateix moment.

Si en el moment de presentar la sol·licitud no us responen si s'accepta la sol·licitud de canvi, us ho comunicaran en un termini màxim de deu dies hàbils. Si passat aquest termini no heu rebut cap resposta, s'entén que la sol·licitud ha estat acceptada i us podeu posar en contacte amb el CAP perquè us notifiquin el nou metge assignat.

Si el centre és de l’Institut Català de la Salut (ICS), també podeu fer aquest tràmit per Internet. Per a més informació, consulteu l’enllaç.

Qui ho pot demanar?

Usuaris del sistema sanitari públic.

On es pot fer?
Dates

Es pot sol.licitar en qualsevol moment.

Organisme responsable
Darrera actualització  20 / 03 / 2019