Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Lliure elecció de metge de família, pediatre i equip d'atenció primària

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya poden escollir lliurement metge de família, pediatre i Equip d'Atenció Primària (EAP) arreu del territori. Això vol dir que l'usuari pot triar un EAP diferent al que li correspon per assignació territorial i dins d'aquest EAP també pot triar el metge de família i el pediatre. La lliure elecció es pot fer dins de tot el territori de Catalunya.

L'assignació d'un EAP per elecció de l'usuari diferent del que li correspon per adreça comporta,però,que l'atenció domiciliaria (urgent i programada), l'atenció continuada i l'atenció social quedin a càrrec de l'EAP que li correspon per assignació territorial. La resta de l'atenció, incloent-hi les proves complementàries i les derivacions a l'atenció especialitzada, queda a càrrec del nou EAP escollit.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal anar a la unitat d'atenció a l'usuari del nou EAP o a les unitats d'atenció a l'usuari del Servei Català de la Salut i aportar la targeta sanitària.

Per saber quin Centre d'Atenció Primària correspon a una zona determinada es pot trucar al telèfon 061 CatSalut Respon.

També es pot tramitar a través de la web de l'Institut Català de la Salut.

Qui ho pot demanar?

Usuaris del sistema sanitari públic.

On es pot fer?
Dates

Es pot sol.licitar en qualsevol moment.

Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 07 / 2018