Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció i Certificat de defunció

El certificat de defunció és el document oficial que acredita la mort d'una persona.

Existeixen diferents modalitats:

Certificats Positius:

 • Extracte: És un resum de la informació referent al fet de la mort que consta en el Registre Civil.
 • Literal: És una còpia literal de la inscripció de defunció que conté totes les dades relatives a la identitat de la persona difunta i al fet de la defunció.

Certificats Negatius: acrediten que no està inscrita la defunció d'una persona en aquell Registre Civil.

Atenció

Per obtenir el certificat prèviament s'ha d'haver fer la inscripció de la defunció que és el mitjà pel que es dóna fe de la mort d'una persona (data, hora i lloc). La mort produeix efectes civils des que té lloc però per al ple reconeixement d'aquests, és necessari inscriure-la al Registre Civil.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu inscriure una defunció o bé obtenir un certificat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per inscriure una defunció cal anar al Registre Civil del municipi on s'ha produït la defunció.

Per obtenir un Certificat de defunció es pot demanar:

 • Personalment al Registre Civil, per correu i per d'internet sense certificat digital.

Qui ho pot demanar?

Ho pot demanar qualsevol ciutadà que així ho requereixi i tingui interès, excepte en les excepcions legalment previstes, que impedeixen que es doni publicitat sense autorització especial.

Documentació

Per fer la Inscripció de la defunció:

 • Certificat mèdic de la defunció.

Per sol·licitar un Certificat de Defunció s'ha de facilitar les dades de la persona difunta (*):

 • Noms i cognoms de la persona difunta i la data i el lloc de la defunció.
 • Per a defuncions anteriors a 1967, cal facilitar: carrer, hospital o districte de defunció.

(*) les peticions realitzades per correu han d'incloure l'adreça on es vol rebre, telèfon de contacte i tipus de certificat.

On es pot fer?
Dates

Per a realitzar la inscripció de la defunció:

 • Durant les 24 hores següents a la defunció i sempre abans de l'enterrament.

Temps de tramitació del Certificat de defunció:

 • Defuncions anteriors a 1967: 10 dies aproximadament.
 • Defuncions entre 1967 i 29 de novembre de 2004: 3 dies aproximadament.
 • Defuncions posteriors al 29 de novembre de 2004: expedició immediata a partir que la defunció estigui introduïda a la base de dades.

Si es necessita amb urgència cal dir-ho en el moment de sol·licitar-ho i es lliuraran en 24 hores.

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  13 / 04 / 2018