Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia d'armes de foc

La llicència d'armes que cal demanar està en funció del tipus d'arma i del tipus d'usuari (particulars, guàrdies de seguretat, caçadors, etc.).

 • Llicència tipus B (Pistoles i revòlvers)
 • Llicència tipus C (Armes per a vigilants)
 • Llicència tipus D (Caça major)
 • Llicència tipus E (Escopetes de caça i tir esportiu)
  • El número total d'armes emparades amb aquesta llicència no pot ser superior a 12.
 • Llicència tipus F (Armes per a ús galeries de tir)
  • 1a classe: Un màxim de 10 armes de concurs.
  • 2a classe: Un màxim de 6 armes de concurs.
  • 3a classe: Un arma curta o un arma llarga de concurs, amb exclusió de les pistoles lliures.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar llicencia d'arma de foc

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Les peticions de llicència d'armes es poden sol·licitar a la Guàrdia Civil de forma presencial o per vía telemàtica a la Seu Electrònica de la Guàrdia Civil, aportant la documentació requerida segons el cas.

I desprÚs...

Per a les llicències del tipus C, D, E i F són necessaries una serie de proves de capacitació.

Qui ho pot demanar?

Només poden ser expedides a les persones de nacionalitat espanyola y estrangeres amb residència a Espaya, majors d'edad.

Documentaciˇ

Documentació a presentar per a la llicència tipus B

 • Certificat d’aptituds psicofísiques.
 • Certificat d’antecedents penals o, en el seu cas, autorització de la persona interessada per a la consulta de les seves dades als arxius de l’Administració (Registre Central de Penats y Rebels).
 • Certificat  d’antecedents sobre violència de gènere o, en el seu cas, autorització de la persona interessada per a la consulta de les seves dades als arxius de l’Administració (Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de Violència de Gènere).
 • Fotocòpia del DNI , en el seu cas, autorització de la persona interessada per a la consulta de les seves dades als arxius de l’Administració (Sistema de Verificació de Dades y Residència).
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent a l’expedició de la llicència, model 790, cliqui aquí per a descarregar-lo.
 • Documents que justifiquin la necessitat de la llicència.

Documentació a presentar per a la llicència tipus C (els mateixos que per a la llicència de tipus B i a més a més):

 • Certificat o informe del superior jeràrquic o de l’empresa, entitat o organisme on presta els serveis, on es faci constar la feina assignada per sol·licitar la llicencia y localitat on l’ha de dur a terme.
 • Fotocòpia del document que acredita l’habilitació de la persona interessada per a l’exercici de les funcions de seguretat.
 • En cas de sol·licitar la llicència tipus C per primer cop:  
  • Declaració del sol·licitant, amb conformitat del cap, autoritat o superior  immediat de no trobar-se subjecte a cap procediment penal o disciplinari.
  • Carta de sol·licitud per prendre part en les proves per a l’obtenció de la llicència d’armes del tipus C.

Documentació a presentar per a la llicència tipus D (els mateixos que per a la llicència de tipus B i a més a més):

 • Acreditar la dedicació a l’esport cinegètic o fotocòpia de la llicència de caça.
 • Declaració jurada de la guarda de les armes en caixa forta.
 • En cas de sol·licitar la llicència de tipus D per primer cop:
  • Certificat d’haver superat les proves de capacitació per a l’obtenció de la llicència d’armes.

Documentació a presentar per a la llicència tipus E (els mateixos que per a la llicència de tipus B i a més a més):

 • Acreditar la dedicació a l’esport o fotocòpia de la llicència de caça.
 • En cas de sol·licitar la llicència de tipus E per primer cop: 
  • Certificat d’haver superat les proves de capacitació per a l’obtenció de la llicència d’armes.  

 Documentació a presentar per a la llicència tipus F (els mateixos que per a la llicència de tipus B i a més a més):

 • Certificat de la Federació o Delegació de Tir Olímpic on consti la condició de tirador i categoria.
 • Fotocòpia de la llicència federativa que correspongui, en vigor.
 • Declaració jurada de guarda les armes i peces fonamentals en caixa forta.
 • En cas de sol·licitar la llicència de tipus F per primer cop: 
  • Certificat d’haver superat les proves de capacitació per a l’obtenció de la llicència d’armes.  
On es pot fer?
Dates

Validesa de les llicències:

Llicències tipus B i F: 3 anys

Llicències tipus C: renovació de fotografia cada 5 anys

Llicències tipus D i E: 5 anys

 

Organisme responsable
 • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  29 / 01 / 2018