Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Tutela per a persones incapacitades

És la forma jurídica que substitueix la manca de capacitat d'autogovern de la persona a la qual es declara incapacitada. És exercida per un tutor.

El contingut de la tutela comprèn els drets i les facultats següents:

  • Vetllar pel tutelat, educar-lo, procurar-li aliments i una formació integral i, si escau, fer tot el que calgui per a la recuperació de la seva capacitat i per a la seva millor reinserció en la societat.
  • Representar al tutelat i administrar-ne els béns.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Informar-vos i tramitar la tutela per a persones incapacitades

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

La designació del tutor l'estableix el jutge quan dicta la incapacitació de la persona disminuïda.

La tutela la pot exercir tant una persona física (un parent, un amic...) com un tutor jurídic, que és una fundació sense ànim de lucre i que té per objectiu la defensa dels drets de les persones incapacitades.

A Barcelona hi ha fundacions tutelars on els familiars de les persones amb disminució poden demanar o bé assessorament, o bé la seva intervenció com a tutor jurídic.

Qui ho pot demanar?

La persona ha d'haver estat declarada incapacitada per un jutge segons s'estableix en el procés d'incapacitació.

On es pot fer?
Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  08 / 05 / 2018