Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Incapacitaciˇ judicial

Procés judicial que incapacita jurídicament a una persona que hagi perdut la capacitat d'autogovernar-se i en nomena un tutor o tutora.

Un tribunal pot declarar incapaç algú quan existeixin causes legals que així ho justifiquin. La llei considera que ho són les malalties o deficiències físiques o psíquiques que impedeixen que una persona pugui governar-se.

Una persona que ha estat incapacitada té minvada la capacitat d'obrar i no pot realitzar certs actes jurídics ni administrar el seu patrimoni. El grau d'incapacitat ha de ser proporcional a la gravetat de la deficiència o malaltia que pateixi.

No es pot declarar incapaç cap persona si no és mitjançant un procediment judicial, en el qual s'ha de practicar un examen medicoforense i un reconeixement judicial.

En qualsevol moment del procediment, d'ofici o a instància de les parts, el tribunal pot acordar l'adopció de mesures cautelars per protegir la persona i els seus béns.

La sentència que declari la incapacitat ha de detallar quin és l'abast d'aquesta i quins són els límits, és a dir, ha d'expressar per a quin tipus d'actes s'incapacita aquella persona. També ha de fixar el règim de tutela i les persones que hauran de vetllar per l'incapaç i el seu patrimoni. A la sentència es pot acordar l'internament en un centre. Una sentència d'aquest tipus s'inscriu en el registre civil del lloc de naixement de l'incapacitat. També se'l priva del dret de sufragi (vot)

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

El sol.licitant ha de presentar demanda amb la intervenciˇ d'advocat i procurador al jutjat degÓ de primera instÓncia i instrucciˇ.

Es pot solĚlicitar informaciˇ prŔvia al Servei d'Orientaciˇ JurÝdica (SOJ).

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona pot ser declara incapaš quan pateixi una deficiŔncia.

Poden iniciar el procÚs d'incapacitaciˇ el c˛njuge o la parella de fet, els descendents, els ascendents i els germans de la persona.

Documentaciˇ

Per causa de la complexitat en la tramitaciˇ es millor consultar prŔviament quina documentaciˇ s'ha d'aportar

On es pot fer?
Organisme responsable
  • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2018