Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat d'últimes voluntats

Certificat que indica si una persona que ja ha mort havia fet testament; en cas positiu indica també la data i el notari on es va fer el testament; en cas negatiu serveix per a la declaració d'hereus.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

El tràmit es pot fer presencialment i per internet amb certificat digital.

Presencialment:

Adreceu-vos a l'Oficina d'expedició de certificats de la Gerència Territorial de Justícia,  amb la documentació, la taxa pagada i l'imprès de sol·licitud.

Cas de no tenir el certificat de defunció, cal demanar-lo al Registre Civil de la localitat on la persona va morir.

Per internet:

Accediu al web del Ministeri de Justícia per fer la sol·licitud. Cal disposar de certificat digital.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat.

Documentació
  • Certificat de defunció original o fotocòpia compulsada, preferentment literal. Si és un extracte, caldrà sol·licitar al Registre Civil que hi figurin els noms dels pares del difunt.
  • Imprès de sol·licitud. El faciliten a la Gerència Teritorial de Justícia. També es pot aconseguir per internet al web de l Ministeri de Justícia. 
  • Resguard del pagament de la taxa.
On es pot fer?
Dates

Han d'haver passat com a mínim, quinze dies hàbils de la data de defunció. Cas de dubte sobre la data es pot trucar per telèfon a la Gerència Territorial de Justícia, Departament d'últimes voluntats, on informaran del dia a partir del qual es pot passar a demanar-lo.

Preu

    3,70 euros

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat