Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència per tenir aparells visuals o musicals als locals públics

Llicència que han de pagar els locals públics a la Societat General d'Autors i a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales per poder tenir aparells de difusió audiovisual.

Es tracta de dos permisos diferents el de la Soc. Gral. d'Autors és per a la difusió pública i l'altre és per la utilització del suport de gravació (disc de vinil, CD, cassette...)

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal adreçar-se directament a la Societat General d'Autors i Editors per una banda i a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales per l'altra amb tota la documentació necessària per a cada cas.

Les mateixes entitats informaran al sol·licitant del preu de cada llicència després de fer un estudi del local.

Qui ho pot demanar?

Tots els locals públics, bars, discoteques, bars musicals, restaurants..., que tinguin aparells visuals, musicals o qualsevol mitjà per amenitzar.

Documentació

A la Societat General d'Autors:

  • Còpia de l'escriptura de constitució de la societat.
  • Especificació de l'aparell o aparells que es vol utilitzar.

A la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales:

  • Document Nacional d'Identitat del sol·licitant.
  • Adreça i tipus de local.

On es pot fer?
Preu

    El preu de cada llicència varia en funció del tipus de local i dels aparells i usos d'aquests.

Organisme responsable
  • Organitzacions administratives
Darrera actualització  25 / 04 / 2018