Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pensions no contributives

Pensions no contributives per invalidesa i per jubilació. Les pensions no contributives són uns ingressos econòmics mensuals adreçats a aquelles persones que no tenen recursos suficients i no poden acollir-se, per manca de cotització a la Seguretat Social, a les pensions contributives.

Les pensions no contributives atenen dos col·lectius:

  • Les persones grans (de 65 i més anys).
  • Les persones amb discapacitat (de 18 a 64 anys).

Són pensions gestionades per la Generalitat de Catalunya. Més informació al seu web.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal adreçar-se als Serveis Territorials de Benestar Social i Família o a qualsevol oficina de Benestar Social i Família.

Qui ho pot demanar?

La persona beneficiària, en el moment de sol·licitar la pensió, no pot disposar d'ingressos iguals a l'import mensual ni anual de la pensió no contributiva. Tampoc no poden superar el límit de recursos establert les persones amb qui convisqui la persona beneficiària, i que estiguin unides a ella per matrimoni o per lligams de consanguinitat o adopció fins al segon grau.

En el cas de la pensió no contributiva per jubilació cal:

  • Tenir 65 anys complerts en el moment de la sol·licitud.
  • Residir legalment en territori nacional durant deu anys, dels quals dos hauran de ser consecutius i immediats a la data de sol·licitud.

 

En el cas de la pensió no contributiva per invalidesa cal:

  • Ser major de 18 i menor de 65 anys en la data de sol·licitud.
  • Residir legalment en territori nacional durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser consecutius i immediats a la data de sol·licitud.
  • Estar afectat per una disminució o malaltia crònica en un grau igual o superior al 65%.

 

Les pensions no contributives són incompatibles entre elles, amb les pensions assistencials per vellesa o malaltia, amb el subsidi de garantia d'ingressos mínims, el subsidi d'assistència per tercera persona de la LISMI, l'assignació econòmica per fill minusvàlid a càrrec.

On es pot fer?
Preu

    La quantia de la pensió no contributiva és variable i depèn dels ingressos personals del sol·licitant i dels ingressos dels familiars amb qui conviu.

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 06 / 2018