Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Abonament social del telèfon a Movistar

Abonament social amb tarifes reduïdes de telèfon.

La reducció és d'un 95% de la quota mensual de la línia telefònica i d'un 70% de la quota d'alta inicial. El preu de les trucades és el mateix que per a la resta de persones.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

En primer lloc s'ha de fer la petició a través del telèfon d'atenció al client 1004.

Per lliurar la documentació hi ha diferents canals

 • Per fax al telèfon 901.50.37.00
 • Per correu postal a:
  Apartat de Correus 423
  48080 Bilbao
 • Per correu electrònic a: abonosocial@telefonica.es

A la petició han de constar les dades següents:

 • Nom, cognoms i DNi del titular. En cas que el titular de la línia sigui el cònjuge del sol·licitant, caldrà incloure també el seu nom, cognoms i DNI.
 • Número de telèfon.

Una vegada rebuda la petició, li arribarà una carta amb informació detallada: requisits, condicions i documents que ha d'enviar a l'apartat de correus o al fax que s'indica.

Qui ho pot demanar?

Abonats al servei telefònic a partir de 64 anys d'edat i pertanyents a una unitat familiar amb ingressos que no superin el 120% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). També ho poden sol·licitar persones jubilades per incapacitat laboral absoluta.

Aquest tipus d'abonament és aplicable a una sola línia, que ha de ser instal·lada en el domicili d'empadronament del titular.

Documentació
 • Volant de convivència (en castellà)
 • Fotocòpia del DNI, permís de residència, passaport, etc, del titular i dels altres convivents (pels menors de 16 anys de la unitat familiar, fotocòpia del Llibre de família).
 • Acreditació dels ingressos de l'any en curs (per a més informació cal trucar al 1004)

On es pot fer?
Organisme responsable
 • Organitzacions no administratives
Darrera actualització  15 / 10 / 2018