Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Legalitzaciˇ de llibres de comerš

Tràmit per legalitzar diferents llibres de comerç: llibre diari, llibre d'inventari i comptes, etc.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Cal emplenar l'imprès de sol·licitud que es facilita al Registre Mercantil o que es pot baixar del seu web: http://www.registromercantilbcn.es

Presentar el llibre o llibres a legalitzar.

Amb cada sol·licitud es poden legalitzar un màxim de set llibres.

Si es vol presentar els llibres en paper del 25 d'abril al 2 de maig, el Registre accepta la sol·licitud i dóna data per portar els llibres. Si es presenten en suport magnètic accepten la sol·licitud i els llibres.

La presentació dels llibres es pot fer telemàticament amb certificat digital reconegut pel Col·legi de Registradors. Per a més informació es pot trucar al telèfon 902 201 200

Documentaciˇ
  • Llibre de comerš a legalitzar, que es pot presentar en suport digital.

On es pot fer?
Dates

Any 2016:

 

  • del 25 d'abril al 2 de maig.

 

Els llibres s'han de presentar al Registre Mercantil per la seva legalització en el termini de 4 mesos després del tancament de l'exercici.

Si es presenten fora d'aquest termini es fa constar, però no hi ha cap sanció.

Preu

    Depèn de la quantitat de llibres i de la modalitat (sense retenció o amb retenció, segons el sol·licitant demani.

Organisme responsable
  • Administraciˇ General de l'Estat