Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia de pesca recreativa

És una autorització per a la pràctica de la pesca recreativa (no professional) en aigües continentals i marítimes superficials des de terra o des d'una embarcació amb qualsevol estri autoritzat per a aquest tipus de pesca.

Hi ha diferents tipus de llicència recreativa de superfície:

 • R5: llicència recreativa turística d'un dia de durada.
 • R0: llicència recreativa turística de quinze dies de durada.
 • R1: llicència recreativa d'un any de durada.
 • R2: llicència recreativa de dos anys de durada.
 • R3: llicència recreativa de tres anys de durada.
 • R4: llicència recreativa de quatre anys de durada.
 • RM : llicència recreativa de menors. Gratuïta per a les persones menors de 18 anys. Té una vigència de quatre anys.
 • RJ: llicència recreativa per a persones majors de 65 anys. És gratuïta i té una vigència de quatre anys.
 • RD: llicència recreativa per a discapacitats. Gratuïta per a persones que acreditin estar en situació d'invalidesa permanent total o absoluta. Té una vigència de quatre anys.

Aquesta llicència és vàlida a les aigües marítimes de tot l'Estat espanyol i a les aigües continentals de Catalunya.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Podeu sol·licitar-ho de forma presencial, descarregant abans, si ho preferiu el formulari i aportant la documentació requerida.

També podeu tramitar per internet mitjançant la pàgina web de la Generalitat de Catalunya mitjançant el següent enllaç on haureu de seguir les instruccions.

Qui ho pot demanar?

Poden efectuar la tramitació:

 • Les persones físiques majors d’edat.
 • Les persones físiques menors d’edat, amb autorització de la persona que legalment les representin.

Cal complir amb els requisits següents:

 • No s'ha tenir cap inhabilitació per a l'exercici de la pesca recreativa.
 • S'ha d'haver abonat l'import de les multes per infraccions previstes a la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, i la Llei 3/2001 de 26 de març, de pesca marítima de l'estat.
Documentaciˇ

En cas de menors de 18 anys, l'autorització expressa del pare, mare o tutor legal. Si la sol·licitud es presenta a través d’aquest portal caldrà aportar el document presencialment o via correu postal (en qualsevol de les oficines dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Barcelona).

Les persones en situació d'incapacitat permanent total o absoluta, una còpia de la resolució o el certificat de l'Institut Nacional de la Seguretat social (INSS) que acredita la situació. Si la sol·licitud es presenta a través d’aquest portal caldrà aportar el document presencialment o via correu postal (en qualsevol de les oficines dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Barcelona).

En tots els altres casos no cal aportar cap document.

On es pot fer?
Dates

Pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

El període de vigència de tots els tipus de llicències comença a comptar des del dia que es realitza el pagament de la mateixa.

Preu

  Any 2017

  • Vigència d'1 dia: 3 €
  • Vigència de 15 dies: 11 €
  • Vigència d'1 any: 26 €
  • Vigència de 2 anys: 42 €
  • Vigència de 3 anys: 60 €
  • Vigència de 4 anys: 71 €

  La llicència és gratuïta per als/a les menors de 18 anys, les persones majors de 65 anys i les persones en situació d’incapacitat permanent total o absoluta que ho puguin acreditar documentalment.

  Si es realitza el tràmit per Internet, s'aplica una bonificació del 10%.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2017