Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Carnet pensionistes Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Carnet per a la utilització dels transports que dóna dret a viatjar amb autobús, metro, trambaix i Ferrocarrils de la Generalitat, dins la 1a corona, de forma gratuïta o a preu reduït.

Les persones amb discapacitat poden obtenir el carnet de persona amb discapacitat i acompanyant cas que necessitin que algú els acompanyi per accedir als transports públics.

Hi ha dos tipus de carnet: A i B.

Carnet A:

És per a persones grans o amb discapacitat amb un nivell d'ingressos individual inferior a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Dóna dret a viatjar de manera gratuïta als FGC dins la 1a corona, al metro, tramvia i a les línies d'autobús de TMB, als autobusos de les empreses TUSGSAL, inclòs el NitBus, Authosa, Lydia, Rosanbus, Oliveras i Mohn, dins la corona 1, i Soler i Sauret, fins a Sant Feliu de Llobregat.

S'obté un 75% de descompte sobre el preu del bitllet als trajectes de Sarrià-Sabadell-Terrassa i Molí Nou-Manresa-Igualada i un 10% de descompte sobre el bitllet d'anada i tornada dels funiculars de St. Joan, Sta. Cova, Gelida i del cremallera Ribes-Queralbs-Núria.

Carnet B:

És per a persones grans o amb discapacitat amb un nivell d'ingressos individual superior a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) i menors del doble de l'IPREM.

Dóna dret a adquirir la targeta multiviatge T4 o Tp (Targeta pensionista FGC), per viatjar a la línia pl Catalunya- Reina Elisenda ¿ Av Tibidabo i pl Espanya- Molí Nou. Dóna dret a viatjar als FGC dins la 1a corona, al metro, tramvia i a les línies d'autobús de TMB, als autobusos de les empreses TUSGSAL, inclòs el NitBus, Authosa, Lydia, Rosanbus, Oliveras i Mohn, dins la corona 1, i Soler i Sauret, fins a Sant Feliu de Llobregat.

S'obté un 50% de descompte sobre el preu del bitllet als trajectes de Sarrià- Sabadell -Terrassa i Molí Nou-Manresa-Igualada.

10% de descompte sobre el bitllet d'anada i tornada dels funiculars de Sant Joan, Santa Cova, Gelida i del cremallera Ribes- Queralbs- Núria.

Atenciˇ

Les persones que vulguin renovar el carnet de pensionistes de FGC, donat d'alta abans del 31 de desembre de 2013, els nivell ingressos haurà de ser igual o inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI), pel carnet A i superiors al SMI pel carnet B.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

 

Per sol·licitar el carnet per primera vegada o renovar-lo:

 • Sol·liciteu un imprès a qualsevol de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que tinguin personal o en l'Oficina de confecció de carnets de pensionista. En el moment de demanar l'imprès indiqueu si es tracta de la renovació d'un carnet fet abans del 31 de desembre de 2013.
 • Envieu la sol·licitud per correu ordinari, amb franqueig a destinació, juntament amb la documentació sol·licitada. També podeu lliurar-la en qualsevol de les estacions de ferrocarril que tinguin personal.

I desprÚs...

Posteriorment, s'enviarÓ el carnet per correu al domicili.

Qui ho pot demanar?

Cal estar empadronat en un dels municipis de la 1a corona.

 • Persones de 65 anys o més.
 • Persones menors de 65 anys amb una discapacitat igual o superior al 33%.
Documentaciˇ

Documentació necessària per a la renovació de carnets expedits abans del 31 de desembre de 2013

 • Full de sol·licitud emplenat i amb les dades bancàries si s'opta pel pagament per domiciliació bancària
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Justificant de l'ingrés bancari de pagament fet a Servicaixa o a les màquines expenedores de les estacions de FGC, si no s'ha domiciliat el pagament.
 • Certificat segons sigui el cas:
  • Certificat de pensió expedit per l'INSS.
  • Certificat negatiu expedit per l'INSS si no es cobra res.
  • Fotocòpia del certificat de discapacitat expedit per l'ICASS o del carnet acreditatiu de la disminució de grau igual o superior al 33%, en cas de discapacitat.  

Documentació necessària per a l'emissió o la renovació de carnets expedits a partir de l'1 de gener de 2014:

 • Full de sol·licitud emplenat i amb les dades bancàries si s'opta pel pagament per domiciliació bancària
 • Fotocòpia del DNI o NIE
 • Volant de padró on constin les persones de la unitat familiar
 • Fotocòpia de la Declaració de la Renda de les Persones Físiques, conjunta o individuals, que indiqui els ingressos de tota la unitat familiar. Si algun dels membres majors de 18 anys de la unitat familiar no està obligat a fer la declaració, caldrà presentar:
  • Original de certificat de l'administració tributària conforme no hi ha obligació de fer la Declaració de Renda. Ha d'incloure els ingressos i n'ha de presentar un per a cada membre de la unitat familiar que estigui en la mateixa condició.
 • En cas de no percebre cap ingrés caldrà presentar:
  • Original del certificat negatiu de pensió de l'INSS (Institut Nacional de Seguretat Social)
  • Original del certificat negatiu de pensió de Classes Passives de l'Estat expedit per l'Agència Tributària
 • Original del rebut de pagament a l'estació o al Servicaixa, si és el cas.  
 • Per obtenir el carnet de persona amb discapacitat i acompanyant, és necessari presentar la Targeta acreditativa de la discapacitat. 

Documentació necessària per renovació per pèrdua o robatori:

Si es demana durant l'any d'emissió o renovació del carnet:

 • Denúncia per pèrdua o robatori

Si el carnet ha estat emès o renovat en anys anteriors:

 • La mateixa documentació que quan es renova o s'emet per primera vegada
 • Denúncia per pèrdua o robatori
On es pot fer?
Dates

Termini de validesa:

Carnet A: 3 anys

Carnet B: 5 anys

Preu
  • Per despeses de confecció del carnet: 5,00 euros

   

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  25 / 04 / 2018