Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Duplicat de la fitxa tècnica d'un vehicle

Duplicat d'una nova fitxa tècnica del vehicle (targeta ITV) per pèrdua, robatori o deteriorament de l'original de vehicles pesants, furgonetes, cotxes, motocicletes i ciclomotors.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu tramitar el duplicat de la fitxa tècnica d'un vehicle.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Aneu a qualsevol estació d'ITV  (sense demanar cita prèvia) a fer la sol·licitud amb la documentació requerida.

Un cop pagada la taxa, cal tornar a l'estació d'ITV amb el vehicle per recollir el duplicat de la fitxa tècnica.

Si el vehicle no té la ITV vigent, l'ha de passar primer.  Cal recordar, en aquest sentit que, des de febrer de 2009, els ciclomotors també estan obligats a passar la ITV a partir dels tres anys d'antiguitat.

Qui ho pot demanar?

El titular del vehicle.

Documentació
  • Permís de circulació del vehicle, original. En cas de pèrdua del permís de circulació, cal sol·licitar prèviament un de provisional a la Prefectura Provincial de Trànsit.
  • DNI o NIE original i fotocòpia.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

    Algunes estacions ITV poden aplicar descomptes sobre la tarifa oficial vigent

    • Duplicat targeta ITV per pèrdua: 45,43 euros
    • Duplicat targeta ITV per robatori: 36.64 euros
    • Duplicat targeta ITV per deteriorament: 1,93 euros 
Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2017