Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoritzaciˇ de lliure acampada a la ciutat de Barcelona

Es considera lliure acampada la que, respectant les normes de cada ajuntament, tingui lloc fora dels establiments de càmping i estigui formada per grups no superiors a quatre tendes, amb una separació d'almenys 250 metres entre ells i amb una permanència màxima de quatre dies al mateix lloc.

Tanmateix, i d'acord amb l'Ordenança de Mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona, a la ciutat no són permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements:

  • Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en aquests espais públics o els seus elements o mobiliari, o en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d'autoritzacions per a llocs concrets. No és permès tampoc dormir de dia o de nit en aquests espais. Quan es tracti de persones en situació d'exclusió social, s'estarà a allò que es preveu a l'article 60.2 d'aquesta Ordenança.
  • Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.
  • Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys o similars.
  • Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar autorització de lliure acampada a la ciutat de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

En casos excepcionals es podrà demanar permís a qualsevol oficina d'atenció ciutadana on haureu d'omplir una instància o si ho preferiu us podeu descarregar una instància de petició en aquest enllaç.

  • Empleneu la instància amb les dades de l'acampada i signeu-la.
  • Presenteu la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Entitats o agrupacions p˙bliques o privades amb finalitats culturals, recreatives o esportives.

Documentaciˇ
  • Sol·licitud justificant el caràcter de l'acampada.
  • Indicar exactament l'inici i acabament de l'acampada, nombre aproximat de participants i d'albergs mòbils.

 

On es pot fer?
Dates

S'ha de demanar amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data d'inici de l'acampada.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  11 / 06 / 2018