Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

LlicŔncia de caša

Document nominal i intransferible d'obligada tinença per a la practica de la caça dins del territori de Catalunya.

Existeixen tres modalitats:

 • Caça amb armes de foc o assimilables
 • Caça sense armes de foc o assimilables.
 • Per tenir canilles

Per caçar a més de la llicència, cal tenir el permís del titular del terreny en el cas de praticar la caça a les Àrees privades de caça. Cal tenir un permís específic per caçar a les Reserves nacional de caça o a les Zones Zones de caça controlada.

Atenciˇ

La llicència de caça no pot ser atorgada a persones que, per alguna raó, han estat inhabilitades per a la seva possessió. A tal efecte existeix un registre de persones inhabilitades.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu solĚlicitar la llicŔncia de caša.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Les llicències de caça de menors de 18 anys i les d’estrangers que no tinguin NIE s’han de sol·licitar presencialment davant els Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Barcelona, pot descarregar-se el formulari de presentació al següent enllaç

Per a la resta de supòsits pot tramitar-se per internet a tráves de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Tota persona més gran de catorze anys, si és menor de divuit anys ha de tenir una autorització paterna.

Documentaciˇ

Documentació a presentar en tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud
 • Fotocòpia DNI del sol·licitant
 • En el cas de la llicència amb armes de foc o assimilables cal tenir un assegurança de responsabilitat civil.

Documentació per a menors d'edad:

 • DNI/NIF/NIE o Passaport del pare o la mare o el/la tutor/a legal del menor.
 • Autorització pel menor a obtenir la llicència, signada pel pare, la mare o el/la tutor/a legal.
 • Assegurança de responsabilitat civil de caçador del menor.

Documentació per a estrangers sense NIE:

 • Passaport
 • Assegurança de responsabilitat civil de caçador

 

On es pot fer?
Dates

La llicŔncia tÚ una validesa d'un any.

Preu

  Llicència tipus A: Caça amb armes de foc i assimilables per 1 any: 27,10 euros

  • Llicència tipus AT: Caça amb armes de foc i assimilables durant 15 dies seguits. 12,60 euros
  • Llicència tipus A3: Caça amb armes de foc i assimilables durant 3 anys seguits: 73,50 euros
  • Llicència tipus A5: Caça amb armes de foc i assimilables durant 5 anys seguits: 122,35 euros
  • Llicència tipus JA: Caça amb armes de foc per a majors de 65 anys: gratuïta

  Llicència tipus B: Caça amb altres procediments autoritzats per 1 any: 13,60 euros

  • Llicència tipus JB: Caça sense armes de foc per a majors de 65 anys: gratuïta

  Llicència tipus C: Per tenir canilles per 1 any: 50,30 euros

  Llicència tipus F: Captura en viu ocells fringílids a Catalunya: 12,00 euros

  • Per cada anella atorgada es sumarà a la taxa d’autorització se sumarà a la taxa d'autorització 0,16 euros
  • Llicència tipus JF: Captura en viu ocells fringílids a Catalunya per a majors de 65 anys: gratuïta

  Si es realitza el tràmit per Internet, s'aplica una bonificació del 10%.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  11 / 01 / 2017