Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Duplicat del permÝs de circulaciˇ del vehicle a TrÓnsit

Emissió d'un duplicat del permís de circulació per pèrdua, robatori, canvi de domicili del titular o modificació de dades personals sense afectar a la titularitat del vehicle.

Atenciˇ

Més informació a la Seu Electrònica del la DGT.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Cal concertar cita prèvia a la Prefectura Provincial de Trànsit (*) i aportar tota la documentació necessària.

En cas de canvi de municipi, la Prefectura Provincial de Trànsit notifica el canvi a l'ajuntament corresponent.

(*) la cita es pot concertar a través del web www.dgt.es

Qui ho pot demanar?

El titular del vehicle o una altre persona en representaciˇ seva.

Documentaciˇ

DOCUMENTACIÓ D'ACREDITACIÓ PERSONAL: Cal portar originals i fotocòpies.

 • DNI en vigor o resguard de sol·licitud del DNI més passaport o més el carnet de conduir.
 • Estrangers no comunitaris: Permís de residència o NIE més passaport.
 • Estrangers comunitaris: Permís de residència o NIE més passaport o més document d'identitat del país d'origen.
 • Persona jurídica: CIF, DNI del representant i poders registrats.

 

PER PÈRDUA:

 • Documents d'acreditació personal
 • Targeta d'inspecció tècnica, excepte en el cas que també s'hagi perdut.

 

PER ROBATORI:

 • Documents d'acreditació personal
 • Denúncia de la policia original i fotocòpia
 • Targeta d'inspecció tècnica, excepte en el cas que també l'hagin robat.

 

PER CANVI DE DOMICILI I/0 MUNICIPI:

 • Documents d'acreditació personal
 • Permís de circulació
 • Targeta d'inspecció tècnica
 • Original i fotocòpia del certificat de residència del nou domicili si no consta als documents d'acreditació personal.
 • Original i fotocòpia de l'Impost d'Activitats Econòmiques de l'any en curs o, si està exent, de la declaració de cens d'activitats de l'Agència Tributària si es persona jurídica, tant si es vol domiciliar el vehicle en el domicili d'una sucursal o d'una nova seu, o per a persones que treballen per compte propi i volen posar l'adreça del local on fan l'activitat.

 

PER MODIFICACIÓ DE DADES PERSONALS (NOM, COGNOMS...) SENSE AFECTAR A LA TITULARITAT DEL VEHICLE:

 • Documents d'acreditació personal
 • Permís de circulació.
 • Targeta d'inspecció tècnica.

 

Si la persona que lliura la documentació no és el titular cal aportar autorització signada pel sol·licitant així com originals i fotocòpies de la documentació d'acreditació personal d'ambdós.

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

L'impost s'acredita l'1 de gener, per tant, en cas de canvi de municipi si es fa després de l'1 de gener tindrà efectes per l'any següent.

Preu

   

  • 20,20 euros

  Gratuït si és per canvi de domicili i/o municipi.

Organisme responsable
 • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  12 / 04 / 2018