Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoritzaciˇ per a conductors de vehicles que transportin materials perillosos

Autorització especial i imprescindible per aquells conductors de vehicles que transportin materials perillosos.

El conductor haurà de dur aquesta autorització juntament amb el permís de conduir.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Prèviament a la sol·licitud de l'autorització cal haver realitzat un curs de formació (o reciclatge en el cas de les renovacions) com a conductor de vehicles amb materials perillosos en un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit.

Cal anar a la Prefectura Provincial de Trànsit i emplenar l'imprès de sol·licitud i lliurar la documentació. És necessari  demanar cita prèvia a través del web www.dgt.es

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que acompleixi els següents requisits:

 • Disposar del permís de conduir classe B (o superior) amb una antiguitat mínima d'un any.
 • Haver realitzat un curs de formació com a conductor de materials perillosos en un centre autoritzat per la Prefectura de Trànsit
 • Haver estat declarat apte en les proves d'aptitud.
 • No estar privat per resolució judicial a conduir vehicles a motor.
 • Reunir les aptituds psicofísiques que es requereixen per obtenir el permís de classe C1.
 • Tenir la residència a l'estat espanyol.
Documentaciˇ
 • DNI, Passaport o Targeta de Residència en vigor.
 • Original i fotocòpia del permís de conduir exigit.
 • En cas de no ser titular del permís de classe C1 o D1, informe d'aptitud psicofísica (expedit per un Centre de Reconeixement de conductors de la mateixa província on es resideixi).
 • Certificat d'haver superat el curs de conducció de materials perillosos.
 • Fotocòpia de l'autorització especial que tingui l'interessat quan se sol·liciti ampliació a noves matèries.
On es pot fer?
Dates

El termini de validesa serà aquell que indiqui la pròpia autorització.

Preu

  Taxa: 28,00 euros

Organisme responsable
 • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  20 / 03 / 2018