Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Registre dels contractes de lloguer davant l'Administraciˇ

L'Institut Català del Sòl (INCASOL) té la competència de recaptació i dipòsit de les fiances dels contractes de lloguer de Catalunya corresponents a finques urbanes destinades a locals i habitatges i la seva devolució posterior.

La fiança dels contractes s'ha de dipositar en el termini de 2 mesos, a comptar des de la formalització d'aquests, a l'Institut Català del Sòl, mitjançant entitats gestores (cambres de la propietat urbana de Catalunya i entitats financeres).

També s'han de dipositar a l'Institut Català del Sòl les fiances que les empreses de subministraments i serveis exigeixen als abonats per a la formalització dels contractes que afecten finques urbanes.

Els rendiments dels dipòsits són afectats d'inversions destinades al foment de l'habitatge i a la millora de l'entorn urbà.

L'import de la fiança d'arrendaments urbans serà: 1 mensualitat de renda en el cas d'habitatge i 2 mensualitats en el cas d'altres usos.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu registrar el contracte i fer l'ingrés de la fiança davant l'Administració.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

La inscripció dels contractes de lloguer al registre és obligatòria per a l'arrendador i és duta a terme d'ofici per l'Administració quan s'efectua el preceptiu dipòsit de fiances.

Així mateix, quan s'extingeixi el contracte, se n'ha de sol·licitar la cancel·lació al registre, que té lloc d'ofici en el moment de la devolució de la fiança.

Les parts contractants poden tenir accés a les dades contingudes al registre, respecte a l'existència o les condicions d'un contracte o del dipòsit de la fiança.

Podeu fer-ho per internet omplint el formulari que trobareu al següent enllaç o bé podeu fer-ho presencialment davant l'Institut Català del Sòl.

Qui ho pot demanar?

El propietari o el llogater amb el contracte fet.

Documentaciˇ
 • ImprŔs de solĚlicitud
 • Fotoc˛pia del contracte de lloguer amb les seves clÓusules
 • Fotoc˛pia dels DNI/CIF/NIE de les parts del contracte
 • Certificaciˇ d'eficiŔncia energŔtica de l'edifici

Realitzat l'ingrÚs, l'entitat receptora retornarÓ l'original de l'imprŔs segellat al portador del document i la resta de la documentaciˇ l'enviarÓ al Registre de Fiances de l'Institut CatalÓ del S˛l per a la seva inscripciˇ. Posteriorment, l'└rea de Fiances de l'Institut CatalÓ del S˛l notificarÓ el n˙mero de registre de la fianša i del contracte, o bÚ qualsevol incidŔncia que impedeixi la inscripciˇ per tal que es pugui esmenar.

On es pot fer?
Dates
 • Hi ha un termini mÓxim de 2 mesos a partir de la signatura del contracte.

á

Preu
  • Cal deixar una fiança igual a l'import d'una mensualitat del preu fixat en el contracte de lloguer en el cas d'habitatges i de dues mensualitats en el cas de locals.

   

   

  • Aquest import serà retornat quan es rescindeixi el contracte.

   

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  20 / 05 / 2017