Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pensió a favor de familiars

Prestació econòmica que beneficia familiars d'una persona que ha mort. Pertany al tipus de prestacions destinades a compensar la situació de necessitat econòmica que produeix, per a determinades persones, la mort d'altres.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos a qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social per demanar informació i recollir l'imprès de sol·licitud. També podeu obtenir informació trucant al telèfon d'informació de pensions. Tambè podeu consultar la web de Seguretat Social.

Empleneu la sol·licitud i lliureu-la a qualsevol dels centres d'atenció i informació, junt amb la documentació necessària.

Qui ho pot demanar?

Néts, germans, pares, avis i fills de la persona morta que, a més de complir diferents requisits relatius a l'edat, estat civil, incapacitat, etc., reuneixen les condicions següents:

  • Haver conviscut amb la persona difunta i al seu càrrec dos anys abans de la defunció o des de la mort del familiar amb qui convivien, si aquesta s'hagués produït dins d'aquest període.
  • No tenir dret a pensió pública.
  • No tenir mitjans de subsistència, pel fet de tenir ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, i no tenir familiars amb obligació i possibilitat d'alimentar-los

Documentació
  • DNI i targeta del NIF (estrangers: targeta de residència o passaport i NIE).
  • Certificat de defunció.
  • Certificat de defunció dels pares si la demanen néts o germans del difunt.
  • Llibre de família o documents acreditatius del parentiu.
  • Certificat de convivència.
  • Certificat de l'ingrés de les quotes de la Seguretat Social de la persona que ha mort (en el cas que la persona difunta treballés).
On es pot fer?
Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018