Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Carnet d'alberguista

El Carnet d'Alberguista permet accedir als albergs de la XANASCAT, als dels principals indrets turístics del món i dóna accés a nombrosos descomptes i ofertes en tots aquells àmbits vinculats al món de l'alberguisme.

Hi ha diferents modalitats:

 • Carnet d'alberguista jove: per a joves de 14 a 29 anys inclosos.
 • Carnet d'alberguista d'adult: a partir de 30 anys (sense límit d'edat).
 • Carnet d'alberguista familiar: per a famílies formades per un o dos adults a càrrec de menors de 14 anys que puguin provar la seva condició de família mitjançant el llibre de família o equivalent. Només es poden incloure al carnet familiar fills majors de 14 anys si pateixen alguna discapacitat legalment reconeguda.
 • Carnet d'alberguista de grup:  per a tot tipus de grup, organització o associació format per 10 o més persones.

Les famílies nombroses i les monoparentals de Catalunya gaudeixen de la exempció del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs XANASCAT.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu obtenir el canet d'alberguista.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal adreçar-se al Punt d'Informació Juvenil, al Centre d'Informació i Assessorament per a Joves o al Punt d'Informació Juvenil d'Horta-Guinardó amb la documentació requerida.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona de nacionalitat espanyola o amb residència acreditada oficialment a l'estat espanyol.

Documentació

Per a totes les modalitats de carnet:

 • DNI o NIE original

Si és per a menors d'edat, a més:

 • Autorització pares o tutors, amb fotocòpia del DNI o NIE de la persona que autoritza.

Per al carnet familiar, a més:

 • Llibre de família o equivalent

Per al carnet de grup:

 • Document de l'entitat, degudament signat i timbrat, conforme se sol·licita el carnet. En el document ha de constar el nom, NIF, adreça, i població de de l'entitat.

On es pot fer?
Dates

Termini de validesa: un any des de la data d'expedició. 
                                                       

Preu

  • Carnet juvenil: 6 euros
  • Carnet d'adult: 13 euros
  • Carnet de grup: 16 euros
  • Carnet familiar: 21 euros (gratuït per a famílies nombroses o monoparentals).
Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 04 / 2018