Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Indemnitzacions per lesions permanents no invalidants

Dret a percebre una indemnització fixada per barem de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per part d'aquells treballadors que, a causa d'un accident de treball o malaltia professional, hagin sofert lesió, mutilació o deformitat.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Empleneu la sol·licitud que trobareu al web de la Seguretat Social o als centres d'atenció i informació de la Seguretat Social i lliureu-la a qualsevol d'aquests centres, amb la documentació que s'indica a l'imprès.

Qui ho pot demanar?
  • Persones que han sofert una lesió, mutilació o deformitat per accident de treball o malaltia professional que impliqui caràcter definitiu i no constitueixi invalidesa permanent.

  • Cal trobar-se en situació d'alta a la Seguretat Social o situació assimilada a la d'alta en el moment de produir-se l'accident o malaltia.

  • Cal haver estat donat d'alta mèdica per curació.

  • La lesió o mutilació ha d'estar recollida en el barem establert.

On es pot fer?
Preu

    La quantia de la indemnització està fixada per un barem. Aquesta indemnització es cobra d'una sola vegada i és compatible amb el treball a la mateixa empresa.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018