Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Registre de Societats

Registre de les societats anònimes o limitades (no de societats civils).

Les societats civils privades no s'enregistren enlloc tret, que hi hagi aportació de béns immobles o de drets reals, que caldrà fer escriptura pública davant de notari i inscriure-la al Registre Mercantil.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Cal aportar al Registre Mercantil tota la documentaciˇ.

Qui ho pot demanar?

Les societats an˛nimes o limitades.

Documentaciˇ
  • Escriptura de constitució de la societat (feta per un notari).
  • Número d'identificació fiscal-NIF.
  • Carta de pagament de l'impost de transmissions patrimonials (depenent de la Delegació d'Economia i Finances de la Generalitat).

 

On es pot fer?
Dates

El temps de tramitaciˇ Ús de 15 dies hÓbils.

Preu

    El preu de les despeses d'inscripció al Registre depèn de la documentació de cada cas.

Organisme responsable
  • Administraciˇ General de l'Estat