Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa definitiva i temporal de vehicles a TrÓnsit

Aquest tràmit informa de:

 • Com donar de baixa definitiva un vehicle a trànsit per desballestament o per trasllat del vehicle a un altre país.
 • Com donar de baixa temporal un vehicle.
 • Com donar d'alta un vehicle en situació de baixa temporal.

Per a més informació consulteu el web www.dgt.es

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu donar de baixa definitiva un vehicle a trànsit per desballestament o per trasllat del vehicle a un altre país o bé donar de baixa temporal un vehicle.

També podeu donar d'alta un vehicle en situació de baixa temporal.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Tràmit de baixa definitiva:

Obligatòriament es presentaran i tramitaran les baixes definitives al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles o desballestament (CAT). Podeu consultar el llistat de centres al web www.dgt.es.

L’existència d’un precintament és un impediment per tramitar la baixa, cal cancel·lar-lo prèviament.

No es podrà presentar aquest tràmit en les Prefectures i Oficines locals de tràfic excepte la baixa definitiva dels vehicles d'època o històrics, amb valor de col·lecció o destinats a museus.

 • Si es tracta d'un vehicle turisme o assimilat, o un furgó o furgoneta fins a 3,5 t, o un vehicle amb tres rodes simètriques i amb cilindrada superior a 50 CC, el CAT haurà de destruir el vehicle i emetre el certificat de destrucció.
 • Per a la resta de tipus de vehicles, als quals no és d'obligada aplicació el Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil, el CAT haurà d'emetre el certificat de tractament mediambiental
 • En qualsevol cas, el CAT s'ocuparà d'anotar la baixa electrònicament en el Registre de vehicles de la DGT i lliurarà un justificant de la baixa definitiva de la Direcció general de trànsit del fet que el vehicle ha estat donat de baixa en el Registre.
 • En cas de vehicles que es traslladin a un altre país caldrà anar a la Prefectura de Trànsit (*) amb tota la documentació demanada per aquest cas.

Tràmit de baixa temporal i alta de vehicle donat de baixa temporalment:

 • Els titulars dels vehicles que s'hagin de donar de baixa temporalment (per motius personals o per venda a un concessionari de venda de vehicles) hauran d'adreçar-se a la Prefectura Provincial de Trànsit (*) amb la documentació requerida, així com els titulars de vehicles donats de baixa temporalment que els vulguin tornar a donar d'alta.
 • Amb caràcter general les baixes temporals per robatori són comunicades automàticament pels Cossos i Forces de seguretat de l'Estat en el moment que es formalitza la denúncia, i en cas de no ser així, s'haurà de presentar denúncia del robatori del vehicle.
 • Amb caràcter general, les altes d’una baixa temporal per robatori són comunicades automàticament pels Cossos i Forces de seguretat de l’Estat quan es formalitza la recuperació el vehicle.

(*) és necessari demanar cita prèvia a través del web www.dgt.es

Qui ho pot demanar?

El titular del vehicle o el seu representant, aportant la corresponent autorització.

En cas de defunció del titular pot fer el tràmit l'adjudicatari del vehicle, presentant els documents que ho justifiquin.

Documentaciˇ

En tots els casos s'haurà de presentar:

Si es tracta de titular persona física, caldrà aportar, addicionalment:

 • Document oficial que acrediti la identitat i el domicili del titular (DNI, permís de conduir espanyol, targeta de residència, passaport i número NIE).

Si es tracta de titular persona jurídica, caldrà aportar, addicionalment:

 • NIF de la societat.
 • Acreditació de la representació i identitat de la persona que signi.

Si es tracta de menors i persones incapacitades legalment, caldrà aportar, addicionalment:

 • Dades i signatura del pare, mare o tutor.
 • Document oficial d'identitat del pare, mare o tutor.
 • Document que acredita el concepte de pare, mare o tutor.

Si es tracta de persones autoritzades, caldrà aportar, addicionalment:

 • Autorització expressa, signada i document d'identificació de la persona autoritzada.

Per a les baixes definitives per trasllat a un altre país que no pertanyi a la UE, caldrà aportar, addicionalment:

 • Declaració responsable de l'interessat en la que consti que el vehicle no és un residu.
 • S'ha de tenir en compte que abans de sol·licitar la baixa del vehicle s'haurà de cancel·lar qualsevol limitació de disposició que estigués inscrita en el Registre de Béns Mobles, excepte consentiment exprés de la financera.

Per a les baixes temporals per robatori:

 • Amb caràcter general, les baixes temporals per robatori són comunicades automàticament pels Cossos i Forces de seguretat de l'Estat en el moment que es formalitza la denúncia, i en cas de no ser així, s'haurà de presentar denúncia del robatori del vehicle.

Per les baixes de vehicles agrícoles, caldrà aportar, addicionalment:

 • Document acreditatiu de la baixa en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola de la Comunitat Autònoma, excepte acreditació telemàtica en el Registre de vehicles de la DGT.

Per a les altes d'un vehicle donat de baixa temporal, caldrà aportar, addicionalment:

 • Targeta ITV.
 • Acta de recuperació de vehicle en cas de tractar-se d'un robatori (amb caràcter general, les altes d’una baixa temporal per robatori són comunicades automàticament pels Cossos i Forces de seguretat de l’Estat quan es formalitza la recuperació el vehicle).
 • Els vehicles agrícoles han d’aportar el document acreditatiu de l’alta en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola de la comunitat autònoma, excepte acreditació telemàtica en el Registre de Vehicles de la DGT.
On es pot fer?
Dates

En el moment que ja no es vulgui utilitzar més el cotxe, es dugui pel seu desballestament o es traslladi a un altre país.

Les baixes temporals i les altes d'aquestes baixes es faran quan sigui necessari.

Preu

  Taxa: 8,40 euros

  • Baixes definitives per desballestament: exempt de pagament de la taxa.
  • Baixes definitives per trasllat a un altre país: exempt els que superin els 15 anys des de la seva matriculació a Espanya.
  • Baixes temporals: exempt només en el cas de robatori del vehicle.
  • Altes d'un vehicle donat de baixa temporal: exempt només en el cas de robatori del vehicle.

  Els centres autoritzats de tractament, podran repercutir als titulars dels vehicles que sol·licitin la seva destrucció, el import de la taxa per anotació de la baixa a Prefectura.

Organisme responsable
 • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  20 / 04 / 2018