Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa definitiva i temporal de vehicles a TrÓnsit

Tràmit per donar de baixa definitiva vehicles a trànsit per desballestament o per trasllat del vehicle a un altre país.

Tràmit per donar de baixa temporal* un vehicle i la seva posterior alta de vehicle en situació de baixa temporal.

(*) pot tramitar-se: per motius personals, per haver-lo lliurat a un compra-venda o per robatori.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Tràmit de baixa definitiva:

 • Els titulars de vehicles (turismes i furgonetes fins a 3500 kg) que vulguin desfer-se dels mateixos cal que els portin amb tota la documentació necessària a un Centre Autoritzat de Tractament. Aquests centres tramiten la baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit i destrueixen el vehicle. Li facilitaran el Certificat de Destrucció i el document de baixa telemàtica com a justificant.
 • Per a la resta de vehicles no és obligatori dur el vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament (CAT), encara que és recomanable. A més, si es duu el vehicle a un CAT no s'abonaran taxes. En cas de no voler anar a un CAT haurà de donar de baixa el vehicle davant la Prefectura Provincial de Trànsit. 
 • En cas de vehicles que es traslladin a un altre país caldrà anar a la Prefectura de Trànsit (*) amb tota la documentació demanada per aquest cas.

Tràmit de baixa temporal i alta de vehicle donat de baixa temporalment:

 • Els titulars dels vehicles que s'hagin de donar de baixa temporalment (per motius personals, per robatori o per venda a un concesionari de venda de vehicles) hauran d'adreçar-se a la Prefectura Provincial de Trànsit(*) amb la documentació requerida així com els titulars de vehicles donats de baixa temporalment que els vulguin tornar a donar d'alta.

(*) és necessari demanar cita prèvia a través del web www.dgt.es

Qui ho pot demanar?

El titular del vehicle o el seu representant, aportant la corresponent autoritzaciˇ.

En cas de defunciˇ del titular pot fer el trÓmit l'adjudicatari del vehicle, presentant els documents que ho justifiquin.

Documentaciˇ

En tots els casos s'haurà de presentar:

 • Imprès de sol·licitud
 • Fitxa tècnica del vehicle
 • Permís de circulació del vehicle

Titular persona física:

 • Document oficial que acrediti la identitat i el domicili del titular (DNI, permís de conduir espanyol, targeta de residència, passaport i número NIE)

Titular persona jurídica

 • NIF de la societat
 • Acreditació de la representació i identitat de la persona que signi.

Menors i incapacitats legalment:

 • Dades i signatura del pare, mare o tutor
 • Document oficial d'identitat del pare, mare o tutor
 • Document que acredita el concepte de pare, mare o tutor.

Persones autoritzades:

 • Autorització expressa, signada i document d'identificació de la persona autoritzada.

Per a les baixes definitives per trasllat a un altre paÝs:

 • Declaraciˇ responsable de l'interessat que el vehicle no es un residu (cas de trasllat a un paÝs que no pertanyi aá la UE)

Per a les baixes temporals per robatori:

 • Denúncia de robatori

Per a les altes d'un vehicle donat de baixa temporal:

 • Targeta ITV
 • Acta de recuperaciˇ de vehicle en cas de tractar-se d'un robatori
On es pot fer?
Dates

En el moment que ja no es vulgui utilitzar més el cotxe, es dugui pel seu desballestament o es traslladi a un altre país.

Les baixes temporals i les altes d'aquestes baixes es faran quan sigui necessari.

Preu

  Taxa: 8,30 euros

  • Baixes definitives per desballestament: exempt de pagament de la taxa.
  • Baixes definitives per trasllat a un altre país: exempt els que superin els 15 anys des de la seva matriculació a Espanya.
  • Baixes temporals: exempt només en el cas de robatori del vehicle.
  • Altes d'un vehicle donat de baixa temporal: exempt només en el cas de robatori del vehicle.

  Els centres autoritzats de tractament, podran repercutir als titulars dels vehicles que sol·licitin la seva destrucció, el import de la taxa per anotació de la baixa a Prefectura.

Organisme responsable
 • Administraciˇ General de l'Estat