Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inspecció tècnica de vehicles (ITV)

Revisió que han de passar els vehicles matriculats a Trànsit per determinar si poden circular amb les condicions suficients de seguretat i de respecte pel medi ambient.

A partir del 21/2/09 la ITV serà obligatòria a Catalunya pels ciclomotors de menys de 50 cc de dues rodes amb més de 3 anys d'antiguitat.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal demanar hora amb anticipació i portar el permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle. També l'assegurança del vehicle

Tots els titulars rebran un avís recordatori amb data límit de la inspecció periòdica. Un cop rebut aquest avís, el titular s'ha de posar en contacte amb la ITV que més li convingui, per tal de reservar dia i hora d'inspecció, fent ús dels telèfons indicats a l'avís o be mitjançant la pàgina web http://gencat.cat/itv/ Si no disposen d'una estació d'ITV, hauran d'adequar el seu compliment al calendari de desplaçament de les unitats mòbils.

Qui ho pot demanar?

Els usuaris o propietaris de vehicles: turismes, motocicletes, vehicles de mercaderies (camionetes, furgonetes, camions) que segons la data de matriculació hagin de passar la inspecció tècnica de vehicles.

On es pot fer?
Dates

Per primera vegada:

 • Els turismes han de passar la primera revisió al quart any de la seva matriculació.
 • Les motocicletes passen la ITV al quart any.
 • Els vehicles de mercaderies menors o iguals a 3.500 Kg (camionetes o furgonetes...) al segon any de la seva matriculació.
 • Els ciclomotors passen la ITV al tercer any de la seva matriculació.

 

Renovacions:

 • Turismes: Cada 2 anys i quan el vehicle té 10 anys o més cada any.
 • Motocicletes: Cada 2 anys.
 • Ciclomotors: Cada 2 anys.
 • Vehicles mercaderies de menys o igual a 3.500 Kg (camionetes,furgonetes): cada 2 anys fins al 6è any, fins als 10 anys anual, a partir dels 10 anys cada 6 mesos.

 

El vehicle que hagi de passar l'ITV ho haurà de fer dins del mes corresponent al mes de matriculació, que surt al permís de circulació.

Preu

  Totes les tarifes s'entenen amb l'IVA inclòs. Algunes estacions ITV poden aplicar descomptes sobre la tarifa oficial vigent

  Tipus de revisió Revisió ordinària **Segona revisió
  Tacògrafs 52,95 31,55
  Vehicles pesants: autobusos i camions de més de 3.500 kg 65,45 37,13
  Remolcs de més de 3.500 kg 43,85 24,10
  Vehicles lleugers derivats de turisme i vehicles mixtos adaptables de caràcter comercial o destinats al transport de mercaderies.  Amb motor no catalitzat 42,60 23,45
  Vehicles lleugers derivats de turisme i vehicles mixtos adaptables de caràcter comercial o destinats al transport de mercaderies amb motor catalitzat 46,80 25,95
  Vehicles lleugers derivats de turisme i vehicles mixtos adaptables de caràcter comercial o destinats al transport de mercaderies amb motor dièsel 53,15 29,75
  Remolcs fins a 3.500 kg 37,65 20,45
  Turismes, taxis, autoescoles, lloguer amb conductor i sense, derivats de turisme i vehicles mixtos adaptables sense caràcter comercial o no destinats al transport de mercaderies. Amb motor no catalitzat 38,15 20,75
  Turismes, taxis, autoescoles, lloguer amb conductor i sense, derivats de turisme i vehicles mixtos adaptables sense caràcter comercial o no destinats al transport de mercaderies. Amb motor catalitzat 39,15 21,13
  Turismes, taxis, autoescoles, lloguer amb conductor i sense, derivats de turisme i vehicles mixtos adaptables sense caràcter comercial o no destinats al transport de mercaderies. Motor dièsel 44,00 25,25
  Vehicles especials 38,15 20,75
  Vehicles a motor fins a tres rodes 20,30 10,00
  Pesades, per eixos, de camions en càrrega 4,90  
  Tarifa a aplicar per les anotacions i per les rectificacions a les targetes ITV i l'expedició d'una nova en cas de deteriorament 1,93  

   **En cas que s'hagi de fer una segona revisió o més en funció del resultat de les inspeccions realitzades, les tarifes a aplicar seran el 60% de les indicades com de tipus ordinari, si el vehicle es presenta en un termini màxim de dos mesos a comptar de la data de la primera revisió.

Organisme responsable