Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Obtenció o reconversió del permís de conduir per a persones amb discapacitat

Permís de conduir per a les persones amb discapacitat que volen conduir un vehicle. Tramitació en condicions especials tant per l'obtenció del permís com per la reconversió del mateix en el cas de que la discapacitat sobrevingui posteriorment.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal concertar cita prèvia a la Prefectura Provincial de Trànsit (*). El dia de la cita haurà de presentar tota la documentació, omplir la sol·licitud i pagar la taxa corresponent.

Quan es tracti de l'obtenció del permís de conduir, l'interessat haurà d'examinar-se d'acord amb les condicions restrictives i amb un vehicle adaptat a les seves necessitats.

Quan es tracti de la reconversió del permís, l'interessat ha d'adreçar-se amb el certificat mèdic a la Prefectura Provincial de Trànsit per tal de fer constar les condicions restrictives en el seu permís. Si aquestes condicions restrictives suposen adaptar comandaments, s'haurà de passar una prova pràctica.

Per a informació i reclamacions referents al reconeixement mèdic cal adreçar-se a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM).

(*) Més informació i cita a través del web www.dgt.es

Qui ho pot demanar?

Persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, però amb capacitat de conduir un vehicle.

Documentació
  • Certificat mèdic oficial expedit per un centre oficial autoritzat. Aquest certificat indicarà les condicions restrictives i les adaptacions que caldrà fer al vehicle.

On es pot fer?
Preu

     

    • Taxa amb proves pràctiques: 91,20 euros
    • Taxa sense proves pràctiques: 28,00 euros

    Més informació a l'enllaç.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  13 / 04 / 2018