Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís patern per sortida de menors a l'estranger

Permís del pare, mare o tutor per que un menor de 18 anys pugui viatjar a l'estranger. 

El pare, mare o tutor legal és qui autoritza el menor i qui ha d’emplenar aquest document, que ha d’estar segellat i signat per un agent de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per tenir validesa.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu tramitar el permís patern per a la sortida de menors a l'estranger.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal anar a qualsevol Oficina de Tramitació de DNI i passaport o a qualsevol comissaria dels Mossos d'Esquadra i presentar la documentació requerida.

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor del menor afectat pel tràmit.

Documentació
  • Model d'autorització
  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia del DNI o passaport del menor, imprescindible encara que sigui menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor legal del menor.

Per a països que no formen part de l'espai Schengen el menor necessita un passaport, l'autorització i, en el cas que el país de destinació ho sol·liciti, un visat.

On es pot fer?
Dates

Termini de validesa: caduca als 90 dies

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  28 / 05 / 2018