Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Passaport ordinari per a majors i menors d'edat

Sol·licitud de la concessió del passaport per persones majors i menors de 18 anys.

Aquest document és individual i des del passat 15 de juliol de 2003 no es poden incloure els fills en el passaport dels pares o persones que en tinguin la guarda i custòdia.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu tramitar l'obtenció del passaport ordinari per a majors i menors d'edat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal demanar cita prèvia i presentar-se amb tota la documentació a l'Oficina de Tramitació de DNI i Passaport.

Els menors d'edat o les persones incapacitades legalment hauran d'anar acompanyats de les persones que tinguin atribuïda la pàtria potestat o tutela. És imprescindible la compareixença del menor o incapacitat encara que sigui molt petit.

El passaport s'expedeix al moment, no cal resguard ni tornar un altre dia.

Qui ho pot demanar?

Ha de fer la sol·licitud l'interessat.

Documentació

Documentació per primera vegada i per renovació:

Persones majors d'edat, persones incapacitades i menors d'edat, amb DNI:

 • DNI original en vigor, (si l'adreça del DNI no és l'actual, ha de renovar-se també, doncs ambdós documents han de tenir la mateixa adreça)
 • 1 fotografia tipus carnet (recent, en color, amb el fons blanc, cap descobert i sense ulleres fosques)
 • Passaport anterior en cas de renovació
 • Permís de les persones que tenen atribuïda la pàtria potestat o la tutela del menor o la persona incapacitada. S'atorga per la compareixença d'aquests a la comissaria. Les persones que autoritzen han de presentar el seu DNI en vigor.
 • S'ha d'acreditar la relació de parentiu amb les persones menors d'edat mitjançant llibre de família o certificat literal de naixement i acreditar l'assignació de la tutela per a persones incapacitades amb resolució judicial o administrativa.

Persones incapacitades i menors d'edat, sense DNI:

 • 1 fotografia tipus carnet (recent, en color, amb el fons blanc, cap descobert i sense ulleres fosques)
 • Permís de les persones que tinguin atribuïda la pàtria potestat o la tutela del menor o persona incapacitada. S'atorga per la compareixença d'aquests a la comissaria. Les persones que autoritzin han de presentar el seu DNI en vigor.
 • Llibre de família, o en el seu cas resolució judicial de la tutela.
 • Partida literal de naixement.

Documentació en cas de pèrdua o robatori

 • Cal adjuntar la denúncia i faran un duplicat del passaport amb el mateix temps de vigència que tenia l'anterior.
On es pot fer?
Dates

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

La caducitat del passaport està en funció de l'edat:

 • Menors de 5 anys: caduca als 2 anys
 • Menors de 30 anys: caduca als 5 anys
 • Majors de 30 anys: caduca als 10 anys
Preu
  • Per primer cop, per caducitat, pèrdua, robatori,o modificació de dades, general:  30 euros.
  • Per primer cop, per caducitat, pèrdua, robatori o modificació de dades, families nombroses: gratuït.
Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  13 / 07 / 2018