Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Carnet de vacunació infantil: sol·licitud de duplicat

L'Agència de Salut Pública de Barcelona envia gratuïtament un carnet de vacunació nominal a les famílies dels nadons residents (i dels nens nouvinguts empadronats a la ciutat). Aquest carnet registra les vacunes i té valor acreditatiu per a l'ingrés a les escoles i altres activitats.

En un termini de 45 dies des de la data de l'empadronament, les famílies reben a casa:

  • El carnet de vacunacions.
  • Una llista dels centres públics de vacunació.
  • Publicacions sobre el desenvolupament infantil fins els 12 mesos d'edat si són menors d'aquesta edat.

Si no han rebut el carnet de vacunacions passat aquest termini, s'ha deteriorat o l'han perdut, les famílies poden demanar un duplicat.

Es pot consultar el calendari vigent de vacunacions sistemàtiques al web de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, també s'hi poden consultar els centres públics i gratuïts de vacunació de la ciutat.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Com es fa el tràmit?

Es pot demanar un duplicat del carnet de vacunacions trucant al 010. Cal facilitar les dades del nadó: nom, cognoms, data de naixement, adreça i també un telèfon de contacte.

Qui ho pot demanar?

Les famílies dels nounats (o les famílies amb fills menors de 18 anys de nou empadronament) que no hagin rebut el carnet de vacunacions 45 dies després del naixement o de la data de l'empadronament. També el poden demanar les famílies amb infants fills menors de 18 anys que tinguin un carnet de vacunacions deteriorat o l'hagin perdut.

Documentació

No cal aportar cap documentació.

On es pot fer?
Dates

Termini de validesa: Indefinit.

L'actualització depèn del seguiment de vacunacions de l'infant.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  30 / 11 / 2018