Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ren˙ncia de vehicle a favor de l'Ajuntament de Barcelona

Renúncia al vehicle (cotxe, moto, ciclomotor, camió) a favor de l'Ajuntament per al seu posterior desballestament.

En cas de pèrdua del document de la cessió i renúncia de vehicle es pot sol·licitar l'acta de destrucció l'oficina d'informació i tràmits de la Guàrdia Urbana.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu renunciar al vostre vehicle en favor de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva posterior destrucciˇ i baixa.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Podeu fer-ho de tres maneres:

 • Lliurar el vehicle als dipòsits municipals de Barcelona: Sant Genís, Joan Miró(*) o Badajoz amb la documentació requerida.
 • Lliurar el vehicle al dipòsit del municipi de Castellbisbal amb la documentació requerida.
 • Anar a qualsevol de les Unitats Territorials de la Guàrdia Urbana, a l'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana o als dipòsits municipals i demanar la retirada del vehicle del lloc on es troba estacionat al carrer, mitjançant l'Acta de Cessió Voluntària del vehicle i lliurar la documentació.

(*) Al Dipòsit de vehicles Joan Miró no es poden lliurar vehicles de dues rodes (motos, motocicletes ni ciclomotors).

I desprÚs...

Es procedirÓ a la destrucciˇ del vehicle i a la tramitaciˇ de la baixa d'aquest davant la Prefectura Provincial de TrÓnsit, si s'escau.

Qui ho pot demanar?

Tota aquella persona que vulgui renunciar al seu vehicle o persona autoritzada.

Documentaciˇ
 • Permís de circulació del vehicle
 • Fitxa Tècnica del vehicle
 • DNI original del propietari.

Baixa del vehicle, realitzada amb anterioritat davant la Prefectura Provincial de Trànsit, la documentació del vehicle és substituïda pel document de baixa.

No disposa de la documentació del vehicle cal anar a una Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana i presentar denúncia per pèrdua o robatori. Aquesta denúncia substitueix la documentació del vehicle.

Persona autoritzada: Autorització del propietari amb reconeixement bancari de la signatura, fotocòpia del DNI del propietari i DNI de la persona autoritzada.

Titular persona jurídica ho pot fer el seu representant legal i cal que presenti el poders i el seu DNI.

Titular del vehicle és una persona difunta o és un vehicle amb matrícula estrangera, heu de trucar a l'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana on l'indicaran la documentació que cal aportar.

On es pot fer?
Dates

Podeu renunciar en qualsevol moment.

Preu
  • Retirada del vehicle estacionat a la via pública per renúncia: gratuït.
  • Lliurament del vehicle a un dipòsit municipal de Barcelona: gratuït.
  • Lliurament del vehicle al Dipòsit de Castellbisbal: l'Ajuntament abonarà al propietari les següents quantitats:
   • Si és cotxe o camió: 15,03 euros 
   • Si és motocicleta: 3,01 euros

  Aquests diners són abonats mitjançant xec remès al domicili durant els dos mesos següents al lliurament i cessió del vehicle.

Organisme responsable