Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Lliurament de vehicles immobilitzats o precintats per la Guārdia Urbana

Recuperació d'un vehicle que ha estat immobilitzat o precintat per la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La Guàrdia Urbana precinta un vehicle per una ordre emesa per un organisme (jutjats, Seguretat Social, Servei Català del Trànsit, Institut Municipal d'Hisenda, ...).

Els vehicles immobilitzats per la Guàrdia Urbana normalment és perquè han estat aturats i no presenten alguna de les documentacions que obligatòriament han de dur els vehicles quan circulen. En el moment de la immobilització del vehicle, es posa una sanció que es remet al Servei Català del Trànsit.  Els vehicles normalment queden immobilitzats al Dipòsit Municipal.

Com tramitar

Presencialment
Quč podeu fer?

Podeu recuperar el vehicle immobilitat o precintat per la Guārdia Urbana de Barcelona.

Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?

Per a recuperar vehicles precintats:

Heu d'anar a l'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana amb la documentació requerida.

L'Oficina d'Informació i Tràmits dóna una còpia de l'acta de desprecinte del vehicle i l'autorització per retirar-lo del Dipòsit Municipal corresponent (excepte si és el Dipòsit de Castellbisbal o La Maquinista on s'haurà de tramitar la sortida en un altre dipòsit anteriorment), pagar les taxes corresponents, tant de la grua com de l'estada al dipòsit per poder retirar el vehicle.

Si l'organisme que havia emès l'ordre de precinte és l'Institut Municipal d'Hisenda, cal anar amb tota la documentació directament al dipòsit corresponent.

Per a recuperar vehicles immobilitzats:

Cal contactar amb la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana corresponent a la zona d'immobilització, que informarà del lloc on es troba el vehicle atès que pot estar o bé a la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana de la zona d'immobilització o bé ingressat al Dipòsit Municipal.

Si en el termini de 72 hores des de la immobilització no s'ha reparat la infracció administrativa que la va motivar, els vehicles s'ingressen al dipòsit municipal, excepte els vehicles de gran tonatge, que romanen al mateix lloc.

Anar a recollir el vehicle al lloc corresponent aportant la documentació que es va requerir en el moment de la immobilització.

Qui ho pot demanar?

El titular del vehicle, el seu representant legal o persona autoritzada.

Documentaciķ

Els vehicles precintats:

 • Ofici de l'organisme que autoritza el desprecinte.
 • DNI del titular del vehicle o representant legal de l'empresa.
 • En el cas de persona autoritzada, una autorització del titular amb la signatura reconeguda per una entitat bancària.
 • Còpia de l'acta de desprecinte del vehicle.
 • Autorització per retirar-lo del Dipòsit Municipal.
 • Permís de circulació.
 • ITV corresponent, si és el cas.
 • Full de característiques tècniques.
 • Assegurança.
 • Permís de conduir.

Els vehicles immobilitzats:

 • Cal que presentin la documentació que es va requerir en el moment de la immobilització. 
On es pot fer?
Preu

  Autocars, camions, camions tractors i remolcs:

  Immobilització per procediment mecànic: 76,55 euros

  Servei de grua:  mínim 180,61 euros

  • estada diària al dipòsit: 38,68 euros
  • preu per hora al dipòsit: 3,87 euros

  Turismes, automòbils de luxe, caminonetes, furgons, autotaxis, moto quad, tricicles i quadricicles amb motor:

  Immobilització per procediment mecànic: 63,35 euros

  Servei de grua: mínim 147,69 euros

  • estada diària al dipòsit: 19,86 euros
  • preu per hora al dipòsit: 1,99 euros

  Motocicletes, ciclomotors, carros, carretons i similars

  Immobilització per procediment mecànic: 30,20 euros

  Servei de grua: 60,56 euros

  • estada diària al dipòsit: 7,50 euros
  • preu per hora al dipòsit: 0,75 euros

  Bicicletes i altres similars

  Immobilització per procediment mecànic: 20 euros

  Servei de grua: 40 euros

  • estada diària al dipòsit: 4 euros
  • preu per hora al dipòsit: 0,40 euros
Organisme responsable
Darrera actualitzaciķ  02 / 04 / 2019