Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís de col·locació de pilones a les voreres

Permís per a col·locar pilones a les voreres perquè els cotxes no hi aparquin a sobre i no dificultin el pas de vianants.

L'autorització per a la instal·lació depèn de l'amplada de les voreres (quan més estretes siguin, més facilment es concedirà), no han de ser inferiors a 1,5 m.

A Ciutat Vella, donades les característiques d'aquest districte, fan periòdicament un pla de col·locació de pilones, contemplant les peticions fetes pels particulars. Cas de concedir alguna autorització fora d'aquest pla és el mateix districte qui assumeix la col·locació i el cost de les pilones.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari per generar la sol·licitud i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

  1. Empleneu el formulari.

  2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

    Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics  perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

L'Ajuntament notifica la resolució per correu postal i, si es concedeix, es facilita una còpia del model de pilona.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona (veïns particulars, propietaris de botigues, presidents de comunitats, etc...)      

Documentació

Podeu presentar la documentació que considereu convenient. Recordeu que haureu de tenir-la preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Dates

Pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

Preu

    La compra de la pilona i la seva instal·lació corre a càrrec del sol·licitant.

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 02 / 2019