Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís de repartiment de publicitat a la via pública

El tràmit permet demanar un permís per fer publicitat mitjançant el contacte directe amb el públic i amb l'ús preferent de zones o espais de domini públic i de zones privades de concurrència o utilització pública.

El repartiment s'ha de fer a una distància inferior a 100 m. de la ubicació de l'activitat o local que s'anuncia i a més de 50 metres de qualsevol punt d'accés al transport públic. A més, tot el material publicitari imprès ha de ser reciclat/reciclable. En cap cas és permesa la ultilització de megafonia.

Cal saber que són prohibits els usos publicitaris en vehicles que circulin per la via pública o que estiguin estacionats en espais públics o en espais visibles des del domini públic.

Atenció

Cal tenir en compte que les concessions per a l'ús privatiu dels espais públics són excepcionals i només es concediran en els casos que hi hagi un interès públic en l'ús o activitat que se sol·licita.  

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar permís per al repartiment de publicitat al carrer.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

  • Descarregueu-vos la instància de petició en aquest enllaç.
  • Empleneu la instància i signeu-la.
  • Presenteu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida, indicant el lloc exacte del repartiment i adjuntant el fullet que es vol lliurar.

I després...

El departament de Llicències contactarà amb l'interessat per informar de l'autorització o denegació del permís.

Qui ho pot demanar?

Tota persona que vulgui repartir propaganda a la via pública i que tingui una activitat donada d'alta a la zona.

Documentació

Mostra del fulletó que es vulgui repartir.

On es pot fer?
Dates

Pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  28 / 02 / 2019