Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Barcelona

Indemnitzacions que pot atorgar l'Ajuntament de Barcelona per tota lesió que pateixin els particulars en qualsevol dels seus béns i drets, excepte en aquells casos de força major, sempre que la lesió sigui a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar una denúncia per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu recollir una instància a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o bé, si ho preferiu la podeu descarregar en aquest enllaç.

Empleneu la instància i signeu-la. Heu d'especificar quins són els danys que s'han ocasionat. És molt important que indiqueu el lloc on van succeir els fets,  així el Registre sabrà a quin departament ha d'adreçar la petició.

Presenteu la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana aportant la documentació requerida.

I després...

Posteriorment el registre enviarà al departament que calgui la petició per a que iniciï l'expedient i serà aquest departament que contactarà amb la persona interessada.

Qui ho pot demanar?

Aquelles persones que hagin patit alguna lesió en ells mateixos o en els seus béns a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics de l'Ajuntament de Barcelona.

Documentació

Haurà d'aportar tota la documentació i els justificants que es cregui oportuns per tal d'ajudar a confirmar tots els fets.

On es pot fer?
Dates

Els ciutadans tenen un any a partir de la data dels fets per reclamar la corresponent indemnització.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  05 / 03 / 2019