Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència de clavegueró per a connexió al clavegueram general

Permís per construir un conducte que recull les aigües brutes o de pluja d'una casa des del peu del baixant i les porta a la claveguera pública o a un altre clavegueró longitudinal de propietat particular.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Recolliu l'imprès de sol·licitud a l'Oficina de Claveguerons.

Empleneu-lo i presenteu-lo a qualsevol registre municipal amb la documentació.

Un cop atorgada la llicència, l'interessat ha de fer el pagament corresponent a l'oficina de "la Caixa" situada a l'Institut Municipal d'Hisenda.

L'Oficina de Claveguerons dóna l'ordre d'inici de l'obra al contractista.

 

Qui ho pot demanar?

Els constructors de l'edifici o qualsevol particular que ho necessiti per al seu habitatge.

Documentació
  • Imprès de sol·licitud de clavegueró, que porta incorporat el croquis de la connexió i l'autorització del propietari del clavegueró longitudinal.
  • Plànols acotats de la xarxa de desballestaments interiors de l'edifici en planta i alçada, a escales de 1:50 o 1:100, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria (aquest document el fa el tècnic que porta les obres).

On es pot fer?
Preu

    El preu és variable ja que preveu a més del pagament dels drets, el cost previst de les obres de construcció del clavegueró i de la reposició del paviment (obres que realitza l'Ajuntament).

Organisme responsable
Darrera actualització  14 / 11 / 2018