Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Préstecs de fotografies i vídeos de Barcelona i dels serveis municipals

El tràmit permet demanar en préstec fotografies i vídeos sobre Barcelona, l'Ajuntament o els seus serveis municipals.

Aquest material nomes es pot utilitzar amb caire no lucratiu i per motius promocionals i de difusió.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar el prèstec de fotografies i/o vídeos a Barcelona i dels seus serveis municipals.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Recolliu una instància de sol·licitud a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o la podeu descarregar en el següent enllaç.

  • Empleneu la instància i signeu-la. Cal que detalleu l'ús que se'n farà del material sol·licitat. En la instància cal fer constar una adreça de correu electrònic.
  • Presenteu la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana.

I després...

Rebreu per correu electrònic un document amb els requisits que cal complir per rebre el préstec.

Un cop hagueu acceptat aquestes condicions i hagueu retornat el document anterior per correu electrònic, se us informarà del procediment per obtenir el material.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol entitat, escola, persona, etc.

Cal saber que el material només es pot fer servir amb fins no comercials.

Documentació

No cal aportar documentació.

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot demanar el préstec de fotografíes y videos.

El permís és vàlid mentre el material es faci servir per a l'ús autoritzat.

Preu

    La tramitació del préstec és gratuïta.

    Cal pagar els costos de duplicació del material, si n'hi ha. Per exemple, si es necessita fer una còpia d'una fotografia original.

Organisme responsable
Darrera actualització  20 / 04 / 2018