Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

AudiŔncia p˙blica

El tràmit permet demanar la celebració d'una audiència pública a l'Ajuntament de Barcelona.

Tant en l'àmbit de tota la ciutat com en el de districte, l'audiència pública és l'espai de participació i debat entre l'Ajuntament i la ciutadania sobre qüestions especialment significatives de l'acció municipal i, concretament, del Pla d'actuació municipal (PAM).

També és un mecanisme per a la formulació de propostes per part de la ciutadania.

Cal saber que:

Normalment, l'audiència pública ordinària està vinculada a un procés de participació i és sovint el punt culminant dels processos d'elaboració de les memòries participatives.

L'audiència pública de l'estat del districte està regulada per les normes de funcionament dels districtes i pels seus reglaments específics.

Qualsevol convocatòria d'audiència pública ha de gaudir de la difusió adequada. Per exemple, s'ha de publicar al lloc web municipal.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

Rebreu la resposta a la vostra petició per correu postal.

Qui ho pot demanar?
 • Les audiències públiques es poden convocar a proposta de la ciutadania, per a temes de caràcter monogràfic o puntual. La petició cal que l'efectuï un mínim de l'1% del Padró municipal de persones més grans de 16 anys.
 • També poden sol·licitar audiència pública davant dels òrgans centrals de l'Ajuntament les entitats i les federacions ciutadanes que figurin en el fitxer d'entitats ciutadanes i que hagin adoptat el codi ètic de les associacions.
  En aquest cas, poden comptabilitzar el nombre d'associats per tal d'arribar a l'1% del Padró municipal de persones més grans de 16 anys necessari per demanar audiència pública.
Documentaciˇ

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per fer el tràmit cal aportar aquesta documentació:

 • Memòria del tema a debatre on consti amb claredat la informació que se sol·licita.
 • Dictamen tècnic i/o jurídic , si és necessari.

En el cas de les entitats i associacions, cal afegir: 

 • Certificat on consti l'acord de l'assemblea i, amb caràcter general, el nombre d'associats que legalment ho siguin segons els estatuts de cada entitat.

En el cas de les entitats de segon grau, cal aportar un certificat on consti l'acord de l'assemblea i els certificats de cada una de les associacions amb el nombre d'associacions que legalment ho siguin segons els estatuts de cada entitat.

 • Fulls de recollida de signatures on cada peticionari faci constar aquestes dades: nom i cognoms, DNI, data de naixement, signatura i data de la signatura.

La primera persona que signa assumeix la responsabilitat de l'autenticitat de les dades que figurin al document i se li faran arribar les notificacions i comunicacions.

Dates

No es pot convocar una audiŔncia p˙blica menys de 15 dies abans de la seva celebraciˇ, per tal de garantir que tothom que estigui interessat hi pugui participar.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  05 / 06 / 2018