Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa per defunció al Padró Municipal d'Habitants

Anotació de la defunció, que ha tingut lloc fora de Barcelona, d'una persona que està donada d'alta al padró d'habitants de Barcelona.

Les defuncions inscrites al Registre Civil de Barcelona són mecanitzades directament al Padró d'Habitants. Tanmateix, en cas d'urgència, es podrà sol·licitar l'anotació en cas que el Registre Civil de Barcelona hagi fet la inscripció però no encara la mecanització al Padró d'Habitants de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la baixa per defunció al Padró Municipal d'Habitants de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita, faciliteu les dades de la persona a donar de baixa i aporteu la documentació requerida.

I després...

 • Si la defunció és dins de l'estat espanyol la tramitació es fa a l'instant i queda actualitzat el Padró Municipal d'Habitants.
 • Si la defunció és fora de l'estat espanyol el Departament de Població verificarà la documentació presentada i us comunicarà l'actualització del Padró Municipal d'Habitants.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat.

Documentació

Per a defuncions ocorregudes dins de l'estat espanyol:

Document d'identificació del sol·licitant (*) i els documents següents:

 • Original i fotocòpia del certificat de defunció emés pel Registre Civil corresponent. 

Per a defuncions ocorregudes fora de l'estat espanyol:

 • Original i fotocòpia del document d'identitat del sol·licitant.
 • Original i fotocòpia de certificat de defunció emés pel Registre Civil corresponent.
 • Instància genèrica degudament emplenada.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'ha d'aportar fotocòpia compulsada de l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

(*) Document d'identificació de les persones majors d'edat:

 • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir, en vigor.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o Certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, en vigor.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018