Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Targeta Blanca per a l'ús del Servei Públic de Transport Especial

Sol·licitud de la targeta que fa possible que el seu titular pugui demanar el servei, porta a porta, de transport especial per a persones amb dificultats greus de mobilitat.

El servei s'ofereix en funció de la disponibilitat dels vehicles i del recorregut.

Per demanar la renovació cal tornar a fer la sol·licitud de la targeta però especificant que es tracta d'una renovació.

Per demanar un duplicat per pèrdua d'una targeta vigent, cal trucar a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. En aquest cas no és necessari aportar documentació.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la Targeta de Transport Especial o un duplicat per pèrdua o deteriorament.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Truqueu al telèfon 010 i faciliteu les dades de la persona beneficiària de la targeta.

Posteriorment, rebreu al domicili d'enviament escollit un sobre amb el formulari de sol·licitud preomplert amb les dades que vareu facilitar i una carta d'instruccions.

Haureu d'acabar d'emplenar la sol·licitud d'acord amb les indicacions de la carta d'instruccions, signar-la i adjuntar la documentació requerida.

La sol·licitud, amb la documentació, s'introduirà en el sobre de retorn amb el franqueig pagat tramès i s'enviarà per correu postal a l'Ajuntament de Barcelona.

I després...

Rebreu per correu postal al domicili del titular la Targeteta del Servei Públic de Transport Especial.

Qui ho pot demanar?

Pot demanar-la qualsevol persona a partir dels 4 anys, amb una discapacitat greu de mobilitat empadronada a Barcelona.

Documentació
 • Instància específica, degudament emplenada i signada.
 • Fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat, o del certificat de reconeixement de la discapacitat o de la notificació de la resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat emès pels Centres d'Atenció a persones amb discapacitat (CAD) de l'ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials). En el document ha de constar que SÍ supera el Barem de Mobilitat Reduïda.
 • Fotocòpia del DNI del titular, en cas de majors d'edat. Si el titular és menor, caldrà fer constar en el formulari el telèfon de contacte del pare, mare o tutor.

 

On es pot fer?
Dates
 • Termini de resolució: aproximadament 4 mesos.
 • Termini de validesa de la targeta:
  • Si la valoració de la discapacitat és definitiva: indefinit.
  • Si la valoració de la discapacitat és provisional: fins el termini de validesa de la valoració
Preu

  La tramitació de la targeta és gratuïta

  El preu del transport varia segons el servei que es demani:

  • Quan s'utilitza el microbús: les targetes individuals o multiviatge s'han de comprar al conductor del microbús. El preu és el mateix que la resta de transport urbà. També la targeta rosa i la targeta d'acompanyant són vàlides per a aquest servei de microbús. 
  • Quan s'utilitza el taxi: el preu del trajecte és el mateix que el d'un bitllet senzill d'autobús en l'àmbit de l'EMT (primera corona tarifària) i s'ha de pagar en efectiu al taxista.

  En tots dos tipus de vehicles es pot portar un acompanyant sempre i quan la persona amb discapacitat porti el Passi Metropolità d'Acompanyant.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  25 / 04 / 2018