Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Compulsa de documents a l'Ajuntament de Barcelona

La compulsa és el resultat d'una operació d'acarament que permet constatar que la fotocòpia d'un document és exactament igual a l'original.

Si la compulsa o acarament és realitzada per la persona encarregada de rebre documents en l'oficina de registre, no intervé la fe pública.

Per contra, l'acarament de documentació pròpia de l'Ajuntament de Barcelona que els particulars demanen, rep el nom de còpia autèntica, té valor probatori ple sobre els fets o actes que descriu i es realitzada únicament per la Secretaria del Districte o del Sector d'Actuació segons sigui el cas.

L'Ajuntament de Barcelona, segons instrucció emesa el 18 de gener de 2012 per la Secretaria General, només pot efectuar compulses en els casos següents:

 • Compulses de documents que els particulars han de presentar a través del Registre de l'Ajuntament de Barcelona (independentment de l'administració a la que vagin dirigides).
 • Compulses (còpies autèntiques) de documents de l'Ajuntament de Barcelona que requereixen els particulars.
 • Compulses (còpies autèntiques) de documents municipals, a instància de particulars, per a presentar a administracions alienes a l'Ajuntament de Barcelona.

L'Ajuntament de Barcelona no pot fer compulses de documents no municipals que els particulars hagin de presentar fora del propi Ajuntament. En aquests casos la compulsa haurà de ser efectuada per un notari o per l'organisme oficial que hagi de rebre la documentació.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar la compulsa o acarament dels documents.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per a compulses de documents que s'han de lliurar davant el Registre Municipal:

 • Aneu a qualsevol oficina d'atenció ciutadana (OAC) i presenteu els documents originals i les fotocòpies. El personal de l'OAC efectuarà l'acarament al moment si la documentació és lliurada per a registrar.

Per a compulses de documents de l'Ajuntament que els particulars desitgen o bé per a presentar a administracions alienes a l'Ajuntament de Barcelona:

 • Podeu recollir una instància de sol·licitud a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o bé, si ho preferiu us la podeu descarregar en aquest enllaç.
 • Empleneu la instància, justifiqueu la condició de persona interessada i signeu-la.
 • Presenteu la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana aportant la documentació requerida.
 • La preparació de la documentació a compulsar és competència de l'òrgan gestor, el qual l'enviarà al Departament de Serveis Jurídics o a la Secretaria Delegada de les Àrees per a compulsar. El seu cobrament anirà a càrrec del departament d'Administració Econòmica que correspongui.

I desprÚs...

 • El departament corresponent es posarà en contacte amb l'interessat per passar a recollir els documents compulsats i aboni la taxa corresponent.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que ho necessiti.

Documentaciˇ

Per als documents compulsats que es lliuren directament a Registre Municipal:

 • Original i fotocòpia dels documents a compulsar.

Per a les compulses que es demanen per instància:

 • Aquella que faciliti la cerca de la documentació o expedient a compulsar.
On es pot fer?
Dates

Termini de solĚlicitud: En qualsevol moment en que sigui necessari.

Termini de validesa: les fotoc˛pies compulsades per l'entitat generadora del document compulsat o el notari tenen el mateix termini de validesa o caducitat que el document que representa.

Preu

  Compulses:

  • Per cada full a una cara: 4,38 euros.
  • Per cada full a doble cara: 6,93 euros.

  Són gratuïtes les compulses de documents que els particulars han de presentar a l'Ajuntament a través dels seus registres.

  Fotocòpies:

  • Una sola cara: 0,09 euros.
  • Totes dues cares: 0,12 euros.
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  26 / 02 / 2019