Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Demanda d'actuació dels serveis d'intervenció a la via pública: neteja, vialitat, aigües i sanejament, enllumenat, parcs i jardins.

Sol·licitud d'actuació dels serveis d'intervenció a la via pública per:

  • Incidències,  desperfectes i peticions sobre manteniment de l’espai públic: enllumenat, estat del carrer (vorera, calçada, clavegueram...); espais de jocs infantils, opis i pirulis, pilones, plaques de carrer, arbrat, mobiliari urbà (fonts, fanals, bancs, papereres...); senyals  de trànsit (verticals i horitzontals, semàfors, miralls parabòlics...), fuites d’aigua...
  • Incidències i peticions sobre recollida i neteja de l’espai urbà: escombraries, recollida amb bujols (trencats, robats, desapareguts); recollida selectiva; recollida comercial,  neteja de carrers, places i solars; neteja del mobiliari urbà (papereres, bancs, baranes, escales, ascensors...), pintades i cartells; parcs, places i zones verdes; platges, punts verds, zones de gossos, senyalitzacions.
  • Queixes sobre el personal de manteniment i de neteja.

Aquesta demanda es pot fer per internet mitjançant el servei 'Atenció en línia' de l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu fer el tràmit per internet mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament.

 

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Empleneu el formulari

I després...

  • En acabar el tràmit la pantalla mostrarà un codi que us servirà com a número de referència per poder fer el seguiment de la resposta sol·licitada.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà o ciutadana.

Documentació

No cal aportar cap documentació, encara que el formulari us permet annexar arxius amb la informació que considereu adient.

Dates

En qualsevol moment.

Preu

    Tramit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 05 / 2019