Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat de pagament de tributs, multes i preus públics

El tràmit permet obtenir un document que emet l'Ajuntament per acreditar que s'ha efectuat el pagament d'un tribut, d'un preu públic o d'una multa.

Atenció

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podeu fer íntegrament aquest tràmit per internet, a través de la Carpeta del Professional si prèviament demaneu la representació del vostre client.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per sol·licitar el certificat de pagament, que rebreu per correu postal si sou la persona titular del rebut pagat o un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament, amb autorització prèvia del client a través de la Carpeta del Professional.

Els professionals de la gestió que no hagin signat el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament, i no tenen accés previ a tràmits amb autorització, abans haureu de sol·licitar l'autorització del vostre client a través de la Carpeta del Professional. Una vegada obtinguda aquesta autorització, podreu fer el tràmit.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud: us permetrà demanar un certificat de pagament de tributs, multes i preus públics a l'Institut Municipal d'Hisenda.
  • Annexió de documents a sol·licituds en curs: us permetrà adjuntar documentació a sol·licituds presentades de manera telemàtica a petició de l'Institut Municipal d'Hisenda.
 2. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I després...

Si feu la sol·licitud:

-Imprimiu el full justificant de la tramitació efectuada, on consta el número de referència internet, o deseu-lo en el vostre ordinador.

 • Si sou la persona titular (física o jurídica) del rebut pagat, rebreu el certificat per correu postal a l'adreça que heu indicat en el formulari, sempre que sigui la que consta a la base de dades de l'Institut Municipal d'Hisenda. En el cas que no hi consti, l'Institut us informarà per correu electrònic, del procediment per efectuar el canvi d'adreça. Un cop tramitada aquesta modificació, haureu de tornar a iniciar el tràmit.
 • Si sou un professional de la gestió degudament autoritzat rebreu el certificat per correu postal a l'adreça que heu indicat en el formulari, sempre que sigui la que consta a la base de dades de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Si annexeu documentació de una sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics, a petició de l'Institut Municipal d'Hisenda:

 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la documentació aportada i, si tot és correcte, us enviarà el certificat de pagament, per correu postal, a l'adreça indicada en el formulari, sempre que sigui la que consta a la base de dades de l'Institut.
Tingueu a mà
 • Identificador o número d'autoliquidació de la taxa d'animals de companyia
 • Número d'expedient de la denúncia o sanció d'una multa de trànsit
 • Codi indicat en la part superior esquerra de la notificació de denúncia o de sanció, dins l'apartat "Identificació".

 • Identificador IAE
 • Codi de 7 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut d'IAE en període voluntari de pagament.

 • Identificador Preu públic residus
 • Codi de 7 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut del Preu públic per la prestació del servei de recollida de residus en període voluntari de pagament.

 • Matrícula del vehicle
 • Identificador Taxa ocupació via pública
 • Codi de números que es troba la part superior dreta d'un rebut de la Taxa d'ocupació de la via pública i elements annexes en periode voluntari de pagament.

 • Identificador Taxa guals
 • Codi de 8 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut de la Taxa de Guals en període voluntari de pagament.

 • Identificador de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys o Plusvàlua
 • Identificador de l'immoble
 • Codi de 8 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut de l'IBI en període voluntari de pagament.

Qui ho pot demanar?

La persona titular del rebut pagat o un professional de la gestió.

Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques han de fer el tràmit, necessàriament de manera telemàtica.

Documentació

Per demanar el certificat de pagament no cal aportar documentació.

Per annexar documents a una sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics haureu de proporcionar el número de referència internet del tràmit de sol·licitud.

Dates

Es pot demanar el certificat de pagament quan el rebut consta pagat a les bases de dades municipals.

 • Els certificats de rebuts pagats per finestreta en una entitat bancària estaran disponibles de manera immediata.
 • Els certificats de rebuts pagats amb càrrec a compte bancari estaran disponibles de manera immediata.
 • Els certificats de rebuts pagats mitjançant targeta bancària a través del quiosc de tràmits i serveis o de manera telemàtica a través del Portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona estaran disponibles de manera immediata.
 • Els certificats de rebuts pagats mitjançant targeta bancària a través del 010, Telèfon d'Informació i Tramitació estaran disponibles a partir de 90 dies des de la data de pagament.
 • Els certificats de rebuts pagats mitjançant domiciliació bancària estaran disponibles a partir de 60 dies des de la data de pagament.
Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  11 / 01 / 2019