Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts econ˛mics per l'accÚs d'infants i adolescents a activitats de vacances d'estiu

Ajuts econòmics, atorgats per l'Ajuntament de Barcelona, que tenen per finalitat garantir l'accés dels infants d'1 a 17 anys, de famílies amb dificultats econòmiques, a les activitats del programa municipal de la Campanya d'Activitats d'Estiu per a infants i adolescents.

Els ajuts són sempre per una única activitat per nen o nena, per a tot el període de l'activitat pel que fa als bressols d'estiu; per a 10 dies màxim els campus Olímpia, casals d'estiu i esportius i un màxim de 14 dies en el cas de colònies, campaments i sortides culturals fora de Catalunya, per infant inscrit i vàlid per a tots els infants de la unitat familiar.

El percentatge  de l'ajut per trams en funció de la renda familiar disponible per membre de la unitat familiar és el següent:

De 0 a 6.140,00 euros

90%

De 6.141,00 euros a 9.959,66 euros

60%

De 9.959,67 euros a 12.000,00 euros

30%

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica aneu a l'entitat escollida per fer-hi la inscripció de l'infant. L'entitat organitzadora farà la reserva de plaça en l'activitat escollida i us lliurarà l'imprès per sol·licitar l'ajut, que és alhora el comprovant de preinscripció.

Un cop fet, presenteu la sol·licitud (exemplar per a l'Ajuntament), degudament segellada per l'entitat, al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Aneu a l’entitat escollida per fer la inscripció y empleneu el full de sol·licitud. Un cop segellat per la entitat heu d'escanejar i guardar la sol·licitud al vostre ordinador.

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica. 

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu el full de sol·licitud emplenat, signat per tots els membres de la unitat familiar obligats a fer la declaració de la renda, i amb el segell de l’entitat.

 3. Confirmeu les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • A partir del 25 de maig de 2017 es podrà consultar la llista provisional a l'entitat on es va fer la preinscripció.
Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor/a del nen/a que pertany a famílies amb ingressos iguals o inferiors a 12.000 euros nets anuals per cada membre de la unitat familiar, tenint en compte que un membre de la unitat familiar amb discapacitat compta com a dos.

Cal estar empadronat a la ciutat de Barcelona.

Documentaciˇ

Per tenir dret a ajut econòmic, caldrà presentar el formulari de sol·licitud, segellat per l'entitat i acompanyat de la fotocòpia dels documents següents:

 • Si la persona no està obligada a fer la declaració de la renda, és imprescindible que presenti o bé el full de salari o que especifiqui l'import dels ingressos anuals de tots els membres en edat activa majors de 18 anys del nucli de convivència on resideix l'infant.
 • Si la persona és perceptora de la Renda Mínima d'Inserció, la resolució com a beneficiària de la Renda Mínima d'Inserció de la unitat familiar on viu l'infant o fotocòpia del resguard de l'entitat bancària de l'ingrés de la renda.
 • Certificat de disminució oficial de la Generalitat* o en cas d'infants no diagnosticats, de 0 a 6 anys, dictamen de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP),
 • Si en el full de sol·licitud es fa constar l'autorització del sol·licitant per tal que l'Ajuntament consulti les seves dades fiscals a l'Agència Tributària no caldrà presentar cap certificació d'ingressos.

* En cas que a la unitat familiar hi hagi un membre amb discapacitat, aquest es comptarà com si es tractés de dues persones. 

Dates

Any 2017

 • Presentació de la sol·licitud: del 22 d'abril al 10 de maig.
 • Enviament SMS i E-mail amb la resolució provisional: 25 de maig.
 • A partir del 25  de maig es podran consultar les llistes provisionals a l'entitat on es va fer la preinscripció.
 • Reclamacions: del 26 de maig al 9 de juny.
 • Consulta llistats després de les reclamacions: 16 de juny.
 • Enviament SMS i E-mail amb la resolució definitiva: 16 de juny.
 • Inscripció a l'activitat: del 29 de maig  al 20 de juny.
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  09 / 05 / 2017