Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei de Transport Especial per a persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona

El Servei de Transport Especial per a persones amb discapacitat és un servei complementari de transport de l' Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per quan no hi ha transport públic regular adaptat.

Es considera que el transport públic regular no és adaptat quan es dóna alguna de les condicions següents:

 • El vehicle, el tram del carrer i les parades en l'origen i en la destinació del viatge no compleixen amb els requisits d'accessibilitat que estableix la normativa legal vigent.
 • La distància a recórrer de l'origen i de la destinació del viatge, a la parada de transport públic regular adaptat és superior als 400 metres per a les persones que van en cadira de rodes manual i 100 metres per a les persones amb greus limitacions de mobilitat i que no van en cadira de rodes.
 • Haver de realitzar més d'un transbordament.

Tipus de serveis que es presten:

 • Serveis Fixos: serveis que es repeteixen en hores, orígens i destinacions, i que es poden programar fàcilment amb antelació. No es fan serveis de transport escolar ni sanitari.
 • Serveis Esporàdics: serveis que no es repeteixen ni en hores ni en orígens ni en destinacions i no es poden programar fàcilment amb molta antelació. Només es poden demanar serveis de transport escolar de manera excepcional. Pel que fa al transport sanitari, es pot sol·licitar però tenint en compte que la finalitat del servei de transport esporàdic no és per visites mèdiques si aquestes es poden fer per mitjà de transport sanitari.

Cal saber que:

 • Es presta dins l'àmbit territorial de Barcelona, Badalona. Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besos i Santa Coloma de Gramenet.
 • El servei es prestarà amb microbusos, taxis adaptats i taxis no adaptats. Es podrà utilitzar taxis no adaptats en aquells casos en els quals, no es requereixi un vehicle adaptat. Els viatges amb taxi seran compartits per dues persones amb targeta blanca sempre que sigui possible.
 • Els serveis de transport especial poden ser denegats per les raons següents:

-Quan el viatge és accessible i es pot fer en transport regular adaptat

-Per manca d'acreditació (targeta de servei de transport especial)

-Per manca de vehicles disponibles

-Per cometre infraccions en l'ús del servei

Com tramitar

Telefònic
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar el servei de transport especial per a un cas esporàdic o bé de manera fixa. També podeu sol·licitar l'anul·lació d'un servei demanat anteriorment.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Les persones acreditades amb la targeta blanca poden sol·licitar la realització de serveis de transport especial de la manera següent: 

Sol·licitud de servei fix:

 • Cal  sol·licitar-lo amb una antelació mínima d'una setmana per correu electrònic a AMB Informació i Serveis, o bé per mitjà del web de AMB Mobilitat.
 • Cal especificar el motiu del viatge. En un termini màxim de tres setmanes de la recepció de la sol·licitud es comunicarà a l'usuari l'acceptació o la denegació del servei. 
 • Cal renovar el servei anualment, a partir del dia 1 d'abril i fins al 15 de maig, així doncs, tenir servei un any  no pressuposa tenir-ne l'any següent.

Anul·lació de servei fix:

Sol·licitud de servei esporàdic:

Anul·lació de servei esporàdic:

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar el servei les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda empadronades a Barcelona i titulars de la targeta del servei (targeta blanca) quan el viatge que han de fer no es pot fer amb transport regular adaptat.

Documentació

No cal aportar cap documentació.

On es pot fer?
Dates

El servei es presta tots els dies de l'any amb els següents horaris:

 • De 07:00 a 00:00 h. de dilluns a dijous els feiners i diumenges
 • de 07:00 a 02:00 h. els divendres, dissabtes i vigílies de festiu

 

Preu

  Microbús: el preu del viatge és el mateix que el de la resta de transport urbà. La Targeta Rosa és vàlida per a aquest servei. Les targetes individuals o multiviatge s'han de comprar al conductor del microbús.

  Taxi: el preu del trajecte és el mateix que el d'un bitllet senzill de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i s'ha de pagar en efectiu al taxista.

Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 01 / 2019