Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sessions informatives d'acollida i acompanyament per a persones nouvingudes a Barcelona

L’Ajuntament, mitjançant el Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI),  ofereix sessions informatives grupals dirigides a aportar informació sobre recursos i serveis que poden ser d’utilitat per a aquestes persones i per a la ciutadania en general. S’ofereixen sessions mensuals de dues hores de durada a tots els districtes de la ciutat. Els temes que es tracten són, entre altres:

 • Presentació de la ciutat de Barcelona, estructura territorial i administrativa.
 • Coneixement dels recursos i serveis essencials: salut, educació, serveis socials, etc.
 • Tràmits bàsics d’estrangeria: arrelament, renovacions, nacionalitat, etc.
 • Homologacions d’estudis.
 • Drets i deures.
 • Llengües, costums  i normes de convivència.
 • Associacionisme, cultura, lleure.

Es dóna un certificat d’assistència al final de cada sessió. Aquest certificat és també d’utilitat en alguns processos d’estrangeria.

Com tramitar

Què podeu fer?

Us podeu inscriure en una de les sessions informatives d'acollida.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Recolliu una instància de sol·licitud a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o us la podeu descarregar en aquest enllaç.
 • Empleneu la instància i signeu-la.
 • Presenteu la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana.

I després...

En el termini màxim de 30 dies naturals us donaran resposta per concertar el dia i l'hora de la vostra sessió informativa d'acollida.

Qui ho pot demanar?
 • Persones estrangeres que s'empadronin per primer cop a Barcelona.
 • Altres persones estrangeres que tot i portar un temps aquí creguin que la informació els pot ser útil la informació.
 • Qualsevol altre persona a qui pugui interessar.
Documentació

No cal aportar documentació. El dia de la sessió informativa, caldrà aportar un document d'identificació personal: DNI, NIE o passaport.

On es pot fer?
Dates

Pot demanar-se en qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  07 / 05 / 2018